Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 31857Overig

Melding voorgenomen concentratie VAT Logistics Holding en Neele Groep, ACM

Zaaknummer: 14.1178.22

  • 1. Op 31 oktober 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat VAT Logistics Holding B.V. (hierna: VAT Logistics Holding) en Neele Groep B.V. [(hierna: Neele Groep) voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

    • voor VAT Logistics Holding: logistieke dienstverlening zoals internationale expeditie via weg, zee en lucht, warehouse en douanediensten;

    • voor Neele Groep: logistieke dienstverlening zoals wegtransport, fysieke distributie, op- en overslag, douaneformaliteiten, expeditie, expresszendingen en zeevracht.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 722 2000

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt, namens deze A.M. Andeweg Teammanager Directie Mededinging