Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 31655Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt inzake melding voorgenomen concentratie NPM Capital en Iddink Services

Zaaknummer 14.1148.22

In Staatscourant 30604 van 27 oktober 2014 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat NPM Capital N.V., een 100% deelneming van SHV Holdings N.V., voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Iddink Services B.V.

Op 3 november 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit 2014/206181 is aan de meldende partijen op 3 november 2014 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

Autoriteit Consument en Markt, namens deze, A.M. Andeweg Teammanager Directie Mededinging