Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2014, 30848Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Stadsdeel West aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats GPP140458042
Logo Amsterdam - West
Orteliusstraat 171 
 
Dagelijks Bestuur van stadsdeel West
 
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in het bijzonder artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en mede gelet op artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen 2010 en gezien het Algemeen mandaatbesluit stadsdeel West 2010
 
 
overwegende:
 
- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder het beheer zijn van en gelegen binnen de stadsdeelgrenzen van het stadsdeel West
- dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft als bestuurd
- dat aanvrager geen parkeerplaats in eigen bezit heeft of daarover kan beschikken
 
besluit: 
 
I een weggedeelte ter grootte van een parkeerplaats, bestemd voor langparkeren, aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats aan/op de Orteliusstraat ter hoogte van nr. 171
 
II hiertoe een bord te plaatsen, conform model E 06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met een onderbord voorzien van kentekennummer 89-FK-TJ, inclusief bijbehorende kruismarkering ter hoogte van Orteliusstraat 171.
 
Amsterdam, 22 oktober 2014
 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
 
P. Verboom,
Teammanager Front-Office Vergunningen