Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 30604Overig

Melding voorgenomen concentratie NPM Capital en Iddink Services, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer 14.1148.22

  • 1. Op 22 oktober 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat NPM Capital N.V. (hierna: NPM), een 100% deelneming van SHV Holdings N.V. (hierna: SHV), voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Iddink Services B.V. (hierna: Iddink).

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

    • voor SHV: actief in verschillende sectoren, zoals energie, consumentenproducten en transport.;

    • voor NPM: private equity investeerder, die investeringen houdt in uiteenlopende sectoren;

    • voor Iddink: de verhuur en verkoop van schoolboeken voor het voortgezet onderwijs en het aanbieden van ondersteunende diensten.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie in de Staatscourant van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 722 2000

telefax: (070) 722 2355

e-mail: concentraties@acm.nl

Autoriteit Consument en Markt, namens deze A.M. Andeweg Teammanager Directie Mededinging