Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 29719Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Derde partiële herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan ‘Derde partiële herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college’ (identificatienummer NL.IMRO.0353.201406Calscollege-On01) hebben vastgesteld. Het Cals college IJsselstein is de laatste jaren qua leerlingaantal hard gegroeid en deze groei zet zich nog door. Het Cals college heeft aan de gemeente verzocht het bestaande schoolgebouw uit te breiden. De gevraagde uitbreiding past niet binnen het geldende bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost.

Om de uitbreiding mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan ‘Derde partiële herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college’ opgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Derde partiële herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college’ ligt van 23 oktober t/m 3 december 2014 ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

U kunt gedurende de genoemde periode uw zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Derde partiële herziening bestemmingsplan IJsselstein Zuidoost, Cals college (zaaknummer z-2014-00002276)’ richten aan de gemeenteraad van IJsselstein, per adres Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze per e-mail in te dienen.