Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 29396Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

8 oktober 2014

2014/0601-12 aan Stichting Holland Health Cluster, gelegen aan de Comeniusstraat 10, te Alkmaar, voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medische diagnostiek en medisch wetenschappelijk onderzoek binnen de locatie AFAS Stadion gelegen aan de Stadionweg 1, te Alkmaar.

10 oktober 2014

2014/0928-05 onder wijziging van d.d. 29 juli 2014, onder nr. 2014/0491-09 verleende vergunning, aan WIL Research Europe B.V., Hambakenwetering 7 te ‘s‑Hertogenbosch, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

10 oktober 2014

2014/0923-07 aan Stichting SHL-Groep, gevestigd te Etten-Leur, voor het verrichten van handelingen met een röntgentoestel ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Gezondheidscentrum De Pijlers, gelegen aan de van Dusseldorpstraat 3 te Goes.

10 oktober 2014

2014/0561-14 onder wijziging van de op 14 november 2002, aan Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Nieuwegein, verleende vergunning met nummer 2002/73082, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2013, met nummer 2013/0829-08, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie, ijk- en referentiedoeleinden, transmissiemetingen, medisch wetenschappelijk onderzoek, in-vitro diagnostische bepalingen en de sentinel node procedure, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, gelegen aan Koekoekslaan 1 te Nieuwegein; voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek, ijk- en referentiedoeleinden en de sentinel node procedure, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van het Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht, gelegen aan Soestwetering 1 te Utrecht; voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Sint Antonius Polikliniek Houten, gelegen aan Hofspoor 2 te Houten, en voor het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Sint Antonius Polikliniek Utrecht Overvecht, gelegen aan Neckardreef 1 te Utrecht.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

10 oktober 2014

2014/0852-06 de aan Init Polymers BV, 1e Bokslootweg 17 Te Emmen, verleende vergunning d.d. 25 januari 2008, nr. 2007/3130-08, voor verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van niveaumeting.

10 oktober 2014

2014/0908-06 de aan de Gezondheidsdienst voor Dieren BV, Arnsbergstraat 7 te Deventer, verleende vergunning d.d. 22 september 2004, nr. 2004/64719, AI/IO/BES, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van gaschromatografie.