Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 28503Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Agentschap NL

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

19 september 2014

2014/0791-09 onder intrekking van de d.d. 30 oktober 1986, onder nr. 13o6014. MHS verleende vergunning aan Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. aan de Vlasweg 12 te Moerdijk voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van gaschromatografie en niveaumetingen.

26 september 2014

2014/0648-06 onder wijziging van de d.d. 29 november 2013, onder nr. 2013/1191-05 verleende vergunning, aan N.C.J. Venneman en J. Venneman ter Beek, handelend in vennootschapsverband onder de naam Infraboor gevestigd te Wijdewormer, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van vochtigheids- en dichtheidsmetingen.

29 september 2014

2014/0584-08 onder wijziging van de d.d. 13 maart 2012, onder nr. 2012/0147-05 verleende vergunning, aan Van Gansewinkel Maasvlakte B.V., Loswalweg 50 te Maasvlakte-Rotterdam voor het verrichten van werkzaamheden met materialen die natuurlijke bronnen bevatten.

30 september 2014

2014/0779-07 aan Bayards Aluminium Constructies B.V., gelegen aan de Veerweg 2 te Nieuw-Lekkerkerk, voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van niet-destructief onderzoek binnen de locatie aan de Veerweg 2 te Nieuw-Lekkerland.

30 september 2014

2014/0856-5 onder wijziging van de d.d. 30 mei 2013, 2013/0313-05, verleende vergunning, aan Cargo Screeners B.V., Reykjavikweg 2 te Schiphol (gem. Haarlemmermeer) voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen op steeds wisselende plaatsen binnen de locatie van Schiphol (gem. Haarlemmermeer), ten behoeve van het onderzoeken van vracht op verboden middelen in het kader van de Luchtvaartwet en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van het onderzoeken van vracht op verboden middelen in het kader van de Luchtvaartwet.

1 oktober 2014

2014/0844-07 aan Chubb Fire& Security B.V. te Amsterdam, onder wijziging van de tenaamstelling van de d.d. 28 juni 2012 aan Ajax Chubb Varel B.V. te Amsterdam verleende vergunning met nummer 2012/0477-5, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van opslag van goedgekeurde ionisatie rookmelders binnen de locaties aan de Cruquiusweg 118 te Amsterdam, Handelsstraat 15 te Sittard en de Achterzeedijk 57, unit 57 te Barendrecht, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van het aanbrengen en verwijderen van goedgekeurde ionisatie rookmelders op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland, en het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van niveaumeting op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland uitsluitend aan boord van (zee)schepen, op mijnbouwinstallaties en op het Nederlands continentaal plat.

1 oktober 2014

2014/0557-12 onder wijziging van de d.d. 17 mei 2013, onder nr. 2013/0314-07 verleende vergunning, aan Radiation Experts B.V. gevestigd te Ede, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van lektesten en besmettingscontroles en handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van stralingsveiligheidsinspecties en kwaliteitscontroles op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

3 oktober 2014

2014/0855-13 onder wijziging van de op 11 april 2014, aan Stichting Isala Klinieken gevestigd te Zwolle, verleende vergunning met nummer 2014/0337-05 voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve de medische diagnostiek en therapie en voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken aan de Dokter van Heesweg 2 en Dokter Spanjaardweg 29 te Zwolle, voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken gelegen aan de Groot Wezenlanden 20 te Zwolle, binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken gelegen aan het Engelenbergplantsoen 7 te Kampen en binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken gelegen aan de Eperweg 3 te Heerde.