Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2014, 28205Ruimtelijke plannen

Logo Doesburg
Ontwerpbestemmingsplan ‘Laad- en loswal Rotra 2014’ en gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning, Doesburg

In het kader van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Laad- en loswal Rotra 2014’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.BPL14002HBV-ON01, en de aanverwante gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning vanaf 9 oktober voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft als doel een ontwikkeling op de laad- en loswal van Rotra mogelijk te maken. De voorgenomen ontwikkeling betreft het bouwen van een kraan van 30 meter hoog, het bouwen van een LNG-station en het plaatsen van opslag tot een hoogte van 12 meter.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.

De gemeenteraad heeft op 25 september 2014 besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan ‘Laad- en loswal Rotra 2014’ en voor de aanverwante besluiten die nodig zijn om de ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het volgende besluit zal worden gecoördineerd:

  • omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1, lid 1, a Wabo) en ‘het oprichten of veranderen van milieu/inrichting’ (artikel 2.1, lid 1, e Wabo).

Tot 9 november 2014 kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpomgevingsvergunning schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren, kan dit na afspraak met de heer H. Schuiling (0313 481401).

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur, desgevraagd kan op deze avond het plan vanaf 18.00 uur gedurende drie aaneengesloten uren worden ingezien.

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.BPL14002HBV-ON01). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning raadplegen via de gemeentelijke website.

Doesburg, 8 oktober 2014

C.J.G. Luesink, burgemeester

C.W.W. van den Berg, gemeentesecretaris