Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 27669Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de supermarkt De Witt aan de Waterstraat 27 te Beek en de herbouw van de Thornsche Molen aan de Kapitteldijk te Leuth, Ubbergen

Bekendmaking besluit toepassing coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 september 2014 het besluit hebben genomen om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor:

  • de uitbreiding van de supermarkt De Witt aan de Waterstraat 27 te Beek;

  • de herbouw van de Thornsche Molen aan de Kapitteldijk te Leuth.

Beide ontwikkelingen dragen bij aan de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Voor de verwezenlijking van beide plannen is het ook wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging (het bestemmingsplan) als de concrete uitwerking daarvan in de vorm van het bouwplan te regelen.

Per vermeld plan hoeft derhalve één gecombineerde procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te worden doorlopen. Zodra de procedure start zullen wij dit bekendmaken. Dan zal tevens de mogelijkheid van het indienen van bezwaar en beroep worden geboden.