Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 26626Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam-Oost
Kennisgeving ontwerp beschikking omgevingsvergunning-projectafwijking Centrumeiland (IJburg), Amsterdam-Oost

Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost, gemeente Amsterdam heeft het voornemen om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning-projectafwijking te verlenen voor:

Centrumeiland (IJburg), HZ_WABO_2014-007011, OLO 1260439, ingediend: 16 mei 2014, het aanleggen van een toegangsweg, een voetpad en een parkeerterrein, en het gebruik van het strand t.b.v. recreatie.

De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2.

U kunt de stukken inzien op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder op de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze kenbaar maken. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbende bij het ontwerpbesluit hogere grenswaarden een zienswijze kenbaar maken. Zij moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, team WABO, tel. 020 25 35 362, bereikbaar van 08:30 tot 17.00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.