Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 26457Ruimtelijke plannen
Ontwerp wijzigingsplannen in Stiens
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 17 september 2014, gedurende 6 weken, het onderstaande wijzigingsplan ter inzage ligt:
 
Wijzigingsplan Stiens - Felixwei tussen 69 en 71
 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw op invullocaties.
U kunt dit plan tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis , Ljipstrjitte 1 te Stiens.
Het digitale wijzigingsplan is te raadplegen op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.02WP0004-ON01
 
Gedurende de hele periode van ter inzagelegging kunt u een schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad, postbus 24, 9050 AA Stiens of een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel (058)2576666. Tijdens een inloopavond op dinsdag 23 september kunt u van 17.00-19.30 uur het wijzigingsplan bekijken in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens.