Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 26187Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Agentschap NL

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

9 september 2014

2014/0586-5 onder wijziging van de d.d. 28 januari 2010, nr. 2010/0024-05, aan Comecer Netherlands B.V., Madame Curieweg 1 te Joure, verleende vergunning, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van ijkdoeleinden op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

9 september 2014

2014/0708-5 onder wijziging van de verleende vergunning d.d. 4 december 2013, nr. 2013/1068-5, aan Claymount Assemblies B.V., gelegen aan de Anholtseweg 44 te Dinxperlo (gem. Aalten), voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van niet-destructief onderzoek.

9 september 2014

2014/0784-5 aan Vistec Lithography B.V., De Dintel 27a te Best, voor het verrichten van handelingen met röntgentoestellen ten behoeve van ontwikkeling en productie binnen de locatie van Vistec Lithography B.V. te Best en ten behoeve van service, onderhoud en raparatie op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

12 september 2014

2014/0092-05 aan Stichting Laboratorium voor Pathologie, Karel Lotsyweg 145 te Dordrecht, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van weefselonderzoek, binnen de locatie van Stichting Laboratorium voor Pathologie, gelegen aan de Karel Lotsyweg 145 te Dordrecht.

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve bronnen/radioactieve stoffen/röntgentoestellen ingetrokken.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist gevonden wordt.

Ingetrokken
Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

11 september 2014

2014/0717-7 de aan Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, verleende vergunning d.d. 8 maar 2013 met kenmerk 2013/0159-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van binnen de locatie van het Nederlands Herseninstituut aan de Meibergdreef 47 te Amsterdam.