Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 25861Interne regelingen

Besluit van het Hoofd Afdeling Advies van de Omgevingsdienst West-Holland inzake het verlenen van ondermandaat aan de teamleider van de genoemde afdeling

Het Hoofd van de Afdeling Advies van de Omgevingsdienst West-Holland,

Gelet op

  • het door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland aan het Hoofd van de Afdeling Advies op 9 mei 2014 afgegeven ondermandaat;

  • de instemming van de directeur met het ondermandateren door het Hoofd Afdeling Advies aan de teamleider Advies van de tekeningsbevoegdheid zoals opgenomen in dit besluit;

Besluit:

  • 1. Op grond van het hiervoor genoemde aan haar verleende mandaat, aan de teamleider Advies van de Omgevingsdienst West-Holland, binnen het kader van artikel 6, eerste lid onder sub b in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland (na de 8e wijziging) genoemde regelgeving, met uitzondering van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, ondermandaat te verlenen in het kader van de advisering, niet zijnde besluiten met enig rechtsgevolg, bestaande uit het ondertekenen en afgeven van de door de Omgevingsdienst naar aanleiding van een verzoek van een opdrachtgever in het kader van de voornoemde Regeling opgestelde adviezen en de hiermee samenhangende correspondentie;

  • 2. Dat het besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van de bekendmaking.

Leiden, 9 september 2014

Het Hoofd afdeling Advies, N.E. Mier

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, D.W.M. Eskes