Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidhornStaatscourant 2014, 24926Vergunningen

Logo Zuidhorn
Ontwerpomgevingsvergunning Herestraat 48 te Grijpskerk, gemeente Zuidhorn ter inzage, Zuidhorn

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning t.b.v. het veranderen van een kantoor- woonfunctie in twee wooneenheden, Herestraat 48 te Grijpskerk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een kantoor- woonfunctie in twee wooneenheden op het perceel Herestraat 48 te Grijpskerk.

De aanvraag om omgevingsvergunning heeft zaaknummer 2014-0315.

Inzien

De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 4 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan Hooiweg 9 te Zuidhorn. Telefoonnummer 0594-508 779, servicebalie@zuidhorn.nl.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Publieksbalie, telefoonnummer 0594-508 779.

Alleen diegene die tijdig zienswijzen indienen kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Zuidhorn, 27 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn