Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 24793Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpomgevingsvergunning ‘wegdeel achter Molenlaan 12’, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een deel van een weg achter Molenlaan 12 te Bergambacht van 3 september tot en met 14 oktober 2014 voor een ieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00 -12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Er is een afwijking van het bestemmingsplan nodig omdat een klein deel van de ontsluitingsweg niet in de wijzigingsplan Molenlaan 12 past.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling ROB, bereikbaar op telefoonnummer 0182-3565555.