Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 23321Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan “Buitengebied 2011” onherroepelijk
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat het door de gemeenteraad op 10 april 2012 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2011” onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan “Buitengebied 2011” biedt een juridische regeling voor gebruik en bebouwing op perceelsniveau in het buitengebied van Boxtel. Het plangebied omvat het grondgebied van de gemeente Boxtel met uitzondering van de kernen Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en met uitzondering van landgoed Velder en landbouwlandgoed Bloemendael in de Roond.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn bij de Raad van State 14 beroepschriften ingediend. Op een aantal onderdelen zijn de ingediende beroepschriften bij uitspraak van de Raad van State van 20 juni 2014 gegrond verklaard. De betreffende plandelen zijn door de Raad van State vernietigd. Het betreft hier hoofdzakelijk locatiespecifieke plandelen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de uitspraak van de Raad van State van 20 juni 2014 met nummer 201206258/1/R3.
Bestemmingsplan raadplegen?
Het bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan “Buitengebied 2011” is bekend onder nummer NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1. Hierbij is ook de uitspraak van de Raad van State van 20 juni 2014 te raadplegen.
Boxtel, 14 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

M. Buijs, burgemeester

Drs. J.K. Fraanje, secretaris