Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 21774Overig
Gemeente Heerlen - Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure: het plaatsen van luchtbehandelingskasten in dakopbouw van het beddenhuis aan Henri Dunantstraat 5 te Heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben vastgesteld dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
 
het plaatsen van luchtbehandelingskasten in dakopbouw van het beddenhuis aan Henri Dunantstraat 5, 6419 PC te Heerlen (datum ontvangst 16 juli 2014, datum besluit 21 juli 2014, dossiernummer 14042157)
 
Ter inzage 
De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf bovengenoemde datum besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal. Wilt u ze inzien? Maak hiervoor telefonisch een afspraak.
Bezwaar maken 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na genoemde datum een bezwaar indienen.
Als u bezwaar indient, is de beslissing wel nog rechtsgeldig. Dit betekent dat u zich moet houden aan dat wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk opgeschort wordt? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Beroepschrift instellen 
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Meer informatie? Kijk bij beroepschrift indienen.