Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 19396Overig

Mededeling van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 2014, nr. WJZ/14112373, houdende bekendmaking van de richtlijn 2012/17/EU

De Minister van Economische Zaken;

Doet mededeling van:

Richtlijn 2012/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 tot wijziging van Richtlijn 89/666/EEG van de Raad en Richtlijnen 2005/56/EG en 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft

De nationale bepalingen om te voldoen aan de bepalingen uit de richtlijn 2012/17/EU die per 7 juli 2014 dienen te worden geïmplementeerd, zijn reeds opgenomen in de Handelsregisterwet 2007.

Richtlijn 2005/56/EG

Nederlands recht

Artikel 17 bis

Behoeft geen implementatie

Richtlijn 2009/101/EG

Nederlands recht

Artikel 2 bis

Artikelen 19 en 21 van de Handelsregisterwet 2007

Artikel 3 bis

Artikelen 21 tot en met 23 en 40 tot en met 41a van de Handelsregisterwet 2007

Artikel 4 bis, eerste, tweede en zesde lid

Reeds voorzien via European Business Register: Information Sharing Agreement en European Economic Interest Grouping

Artikel 4 ter

Behoeft geen implementatie

Artikel 4 quater

Behoeft geen implementatie

Artikel 4 quinquies

Behoeft geen implementatie

Artikel 4 sexies

Behoeft geen implementatie

Artikel 7 bis

Behoeft geen implementatie

Artikel 13 bis

Behoeft geen implementatie

Richtlijn 2012/17/EU

Nederlands recht

Artikel 4

Behoeft geen implementatie

Artikel 5

Behoeft geen implementatie

Artikel 6

Behoeft geen implementatie

De wijzigingen van de artikelen 17 van de Richtlijn 2005/56/EG, 2 bis, 3 bis, 4 bis, eerste tweede en zesde lid, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 7 bis en 13 bis van de Richtlijn 2009/101/EG, en de artikelen 4 tot en met 6 van de Richtlijn 2012/17/EU werken met ingang van 7 juli 2014 door in het Nederlands recht.

’s-Gravenhage, 3 juli 2014

De Minister van Economische Zaken, namens deze, E.P. Nas directeur Wetgeving en Juridische Zaken