Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchoonhovenStaatscourant 2014, 18934Ruimtelijke plannen

Logo Schoonhoven
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Cultuurhistorie en Archeologie’, Schoonhoven

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 juli zes weken het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie en Archeologie ter inzage ligt. Het plan ligt ter inzage bij de Afdeling Vrom, Haven 37 te Schoonhoven en is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via een directe link op de gemeentelijke website www.schoonhoven.nl.

Het betreft het gehele gebied van de gemeente en past geheel beginnen het ingezette landelijke beleid.

Gedurende genoemde periode van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad, Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven.

Informatieavond

Binnen de periode van ter visie wordt er een informatieavond georganiseerd over het plan. Voor exacte datum, tijd en plaats dient u het Kontakt in de gaten te houden.