Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2014, 18470Verkeersbesluiten

Logo Mook en MiddelaarVerkeersbesluit

Tijdelijke verkeersmaatregelen vierdaagse 2014

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar:

Gelet op:

 • -artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

 • -op 17 en 18 juli 2014 de Internationale Wandelvierdaagse door de gemeente Mook en Middelaar trekt;

 • - dat op 16, 17 en 18 juli 2014 aansluitend diverse festiviteiten plaats vinden;

 • -het evenement en de festiviteiten veel deelnemers en toeschouwers trekken;

 • -het ongewenst is dat voertuigen zich tussen de deelnemers en toeschouwers van het evenement en de festiviteiten bevinden;

 • -het noodzakelijk is diverse wegen af te sluiten voor verkeer voor de veiligheid van deelnemers en toeschouwers;

 • -het noodzakelijk is parkeerverboden in te stellen voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten;

 • -Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de politie basiseenheid Gennep. Er zijn voor de politie geen bezwaren met betrekking tot de handhaafbaarheid;

 • -met het treffen van de voorgenomen verkeersmaatregelen belangen als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 zijn gediend.

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende besluit :

 • 1.afsluiten van Spijkerweg, Maasdijk, Maasstaete, Driesbergstraat, De Hove, Groesbeekseweg, Kerkstraat, Kanaalweg, Cuijksesteeg tussen Kanaalweg en Meulbroekstraat, Meulenbroekstraat, Lambertusweg, Elzenstraat, Witteweg tussen Elzenstraat en Riethorsterweg, Muldershofweg en Zevenbergseweg in Molenhoek, Mook en Middelaar voor alle verkeer op donderdag 17 juli 2014 van 6:00 uur – 15:00 uur;

 • 2.afsluiten Cuijksesteeg, Kanaalweg en Kerkstraat in Middelaar en Mook voor alle verkeer op vrijdag 18 juli 2014 van 6:00 uur – 17:00 uur;

 • 3.afsluiten van het Raadhuisplein in Mook van woensdag 16 juli 2014 van 12:00 uur tot vrijdag 18 juli 2014 18:00 voor alle verkeer;

 • 4.afsluiten Cuijksesteeg in Mook op woensdag 16 juli 2014 van 20:00 tot 24:00 en op donderdag 17 juli 2014 van 17:00 – 21:00 voor alle verkeer;

 • 5.Instellen parkeerverboden van woensdag 16 juli 2014 9:00 uur tot vrijdag 18 juli 22:00 op de Maasdijk, De Hove, Raadhuisplein, Kerkstraat, Kanaalweg, Cuijksesteeg en Veerstraat.

Mook, 20 juni 2014

1.dertekeningkiezer

Het College van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

namens deze,

Hoofd afdeling Samenleving

J.G. Meeussen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK, Mook. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ, Roermond. Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.