Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2014, 15891Verkeersbesluiten

Logo HaarlemmermeerHaarlemmermeer - verkeersbesluit –Hoofddorp, Toolenburg, uitbreiding 30 km/h zone en aanpassen voorrangssituaties

N ummer 2014/ 074766

1.Overwegingen

Aanleiding

In 1999 en op 31 oktober 2001 (besluit 1/06766- Breeburgsingel) zijn verkeersbesluiten genomen om een gedeelte van de wijk Toolenburg in Hoofddorp in te richten als 30 km/zone.

De hoofdstructuur van Toolenburg voldoet vanwege de combinatie van zowel doorgaand- als bestemmingsverkeer niet aan de standaard functie voor een gebiedsonsluitingsweg of erftoegangsweg. In de Wegcategorisering 2011 hebben de Maria Tesselschadelaan, Haya van Somerensingel, Reina Prinsen Geerlingsdreef, Lunenburgdreef en de Frankenburgsingel daarom de functie ‘gebiedsontsluitingsweg 30km/h of te wel GOW 30’ gekregen. Vanuit het Deltaplan Bereikbaarheid is in het uitvoeringsprogramma voor 2014 het project ’30 km/h hoofdstructuur Toolenburg’ opgenomen om deze wegen als zodanig aan te duiden en in te richten.

Dit betekent dat op deze wegen wel snelheidsremmende maatregelen getroffen worden zoals bij een 30km/h zone past, maar met langere acceptabele rechtstanden tot 130m. Bovendien worden de snelheidsremmende maatregelen geconcentreerd bij de oversteeklocaties. Daarbij wordt de voorrang bij de belangrijkste oversteeklocaties en kruisingen geregeld, zoals bij een gebiedsontsluitingsweg past. Naast bovengenoemde wegen zijn er in Toolenburg nog een aantal wegen met doorgaand verkeer (Marga Klompésingel, Maria Rutgerslaan, Schoonenburgsingel, Breeburgsingel, Markenburg, Anne Franklaan en Hanzenburglaan) die nu nog niet in de 30km/h zone liggen, maar met de uitbreiding van de 30km/h zone naar heel Toolenburg, wel de status en aanvullende snelheidsremmende maatregelen van een 30km/h weg krijgen. Het Deltaplan Bereikbaarheid en het bijbehorende Wegcategoriseringsplan 2011 zijn in januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

Maatregelen en motivatie

Voor de uitbreiding van de 30km/h zone worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Het verwijderen van alle bestaande borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk 30 (maximum snelheid 30 km/h) en het woord zone in Toolenburg op de volgende locaties:

  • Annie Romijnstraat en de Aagje Dekenstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Maria Tesselschadelaan;

  • Ina Boudier-Bakkerdreef net ten noordwesten van de kruising met de Haya van Somerensingel en net ten noordwesten van de kruising met de Maria Tesselschadelaan;

  • Caro van Eycksingel net ten zuidwesten van de kruising met de Ina Boudier-Bakkerdreef;

  • Top Naeffstraat, Alleta Jacobsdreef en Hannie Schaftstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Haya van Somerensingel;

  • Mary Zeldenruststraat net ten zuidwesten, Joke Smitstraat net ten noordoosten, Etta Palmstraat net ten oosten, Elisa van Calcarstraat net ten zuidoosten, Femina Mullerstraat net ten noordoosten, Minet Stormstraat net ten zuiden, Mathilde Wibautstraat net ten noorden en Nienke van Hichtumstraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Marga Klompésingel;

  • Rie Cramerplantsoen net ten zuidwesten en Harriet Freezerstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Henriette Roland Holststraat;

  • Anna Blamanstraat net ten zuidwesten, Anna de Waalstraat net ten noordoosten en de Annie Mankes Zernikestraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Maria Rutgerslaan en de Maria Rutgerslaan thv nr. 137/114;

  • Hannie Schaftstraat net ten noordoosten en de Wilhelmina Druckerstraat, Betsy Perkstraat en Juffrouw Jagtstraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Anne Franklaan en de Anne Franklaan tegenover nr. 31 en naast nr. 54;

  • Lettenburg net ten noordoosten en zuidwesten , Klunderburg net ten noordoosten, Lemenburg net ten zuidwesten en Hamelenburg ten noordoosten van kruising met de Hanzenburglaan;

  • Betsy Perkstraat beide aansluitingen en Francina Spoelstraat net ten noordoosten van de kruising met de Reina Prinsen Geerlingsdreef;

  • Lakenburg net ten noordoosten van de kruising met de Markenburg;

  • Edelenburg net ten westen, Giessenburg net ten oosten, Lemenburg net ten zuidosten en Redenburgsingel net ten westen van de kruising met de Frankenburgsingel;

  • Brandenburg net ten noordoosten, Carolineburg net ten zuidwesten, Cannenburg net ten noordoosten, Diepenburg net ten noordwesten en Doornburg net ten noordwesten en zuidoosten van de kruisingen met de Breeburgsingel;

  • Schuilenburg net ten zuidoosten, Spannenburg net ten zuidwesten, Weerdenburg net ten westen en Vinkenburg net ten zuidwesten van de kruising met de Schoonenburgsingel en de Schoonenburgsingel net ten noordwesten van de kruising met de Rondenburglaan en Redenburgsingel.

 • Het plaatsen van borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk 30 (maximum snelheid 30 km/h) en opdruk zone bij de volgende ingangen van de wijk:

  • de Maria Tesselschadelaan net ten noordwesten van de kruising met de Hoofdweg Westzijde;

  • de Henriette Roland Holstlaan net ten noordwesten van de kruising met de Hoofdweg Westzijde;

  • de Haya van Somerensingel ca. 75m ten zuidwesten van de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van Hannie Schafstraat nr 31;

  • het Assumburg net ten zuiden van de kruising met Altenburg,

  • de Breeburgsingel net ten noorden en net ten noordoosten van de kruisingen met Altenburg;

  • de Frankenburgsingel net ten zuiden van de kruising met Altenburg;

  • de Schoonenburgsingel, net ten zuidwesten van de kruising met Altenburg.

Hierdoor komen naast bovengenoemde wegen ook de Marga Klompésingel, Henriette Roland Holstlaan, Maria Rutgerslaan, Reina Prinsen Geerlingsdreef, Schoonenburgsingel, Breeburgsingel, Markenburg, Anne Franklaan en Hanzenburglaan in de 30km/h zone te liggen.

•De Maria Tesselschadelaan, Haya van Somerensingel, Reina Prinsen Geerlingsdreef, Lunenburgdreef en de Frankenburgsingel krijgen als gebiedsontsluitingsweg 30km voorrang op de zijstraten. Bij de kruising van de Haya van Somerensingel met de Reina Prinsen Geerlingsdreef krijgt verkeer van en naar de noordzijde van de Haya van Somerensingel (richting Van Heuven Goedhartlaan) en de Reina Prinsen Geerlingsdreef voorrang op het verkeer vanaf de zuidzijde van de Haya van Somerensingel (richting Maria Tesselschadelaan).

Dit is als volgt aangegeven:

  • De kruisingen van de Maria Tesselschadelaan met de Annie Romijnstraat en de Aagje Dekenstraat worden voorzien van inritconstructies waarmee de Maria Tesselschadelaan en aangrenzend fietspad in de voorrang komen;

  • De kruising met het fietspad van en naar sportpark Toolenburg thv Maria Tesselschadelaan nr. 61 krijgt een voorrangsregeling zodat het verkeer op de Maria Tesselschadelaan voorrang heeft op het fietsverkeer;

  • De voorrang van de Maria Tesselschadelaan en Haya van Somerensingel op de Ina Boudier Bakkerdreef wordt verduidelijkt door een inritconstructie. De fietsoversteek wordt meer uitgebogen, maar blijft uit de voorrang. Voor een lagere snelheid en grotere verkeersveiligheid komt de kruising op een plateau te liggen;

  • De nieuwe voorrangssituatie van de Haya van Somerensingel op de Top Naeffstraat, Maria Rutgerslaan en Alleta Jacobsdreef wordt aangegeven met bebording B6 RVV 1990 en haaientanden conform artikel 80 RVV 1990 op de Top Naeffstraat, Maria Rutgerslaan en Alleta Jacobsdreef na de kruisingen met de Haya van Somerensingel. Bij de overige zijstraten is de voorrang al geregeld;

  • Op de kruising van de Haya van Somerensingel met de Reina Prinsen Geerlingsdreef wordt door een inritconstructie met haaientanden conform artikel 80 RVV 1990 bij de fietsoversteek en zebrapad verduidelijkt dat verkeer vanaf het zuiden voorrang moet verlenen aan al het kruisende verkeer. De voorrang voor de Frankenburgsingel-Lunenburgdreef op de Redenburgsingel wordt op gelijke manier aangegeven. Uitvoering vindt plaats door het aanbrengen van markering zoals bedoeld in art. 49 RVV 1990 en borden L2 RVV 1990 voor de nieuwe voetgangersoversteekplaats (zebrapad) op de Haya van Somerensingel bij de kruising met de Reina Prinsen Geerlingsdreef en de Redenburgsingel bij de kruising met de Frankenburgsingel;

 • De losse fietsoversteek naast de Zuidtangent op de Maria Rutgerslaan wordt uit de voorrang gehaald, zodat de voorrangsregeling gelijk wordt aan de voorrangssituatie van de fietsoversteken op de Breeburgsingel en de Marga Klompésingel langs de busbanen. Om de fietsers in de veranderende voorrangssituatie af te remmen, komt er een slinger in het fietspad en bromfietsdrempel voor de kruising met de Maria Rutgerslaan. Door de aanleg van een plateau voor de fietsoversteken wordt het verkeer op de rijbaan ook afgeremd. De combinatie van lagere snelheid en extra oplettendheid moet de kans op en ernst bij een ongeval verkleinen. De veranderende voorrangssituatie wordt als volgt aangeven:

  ∘Het verplaatsen van de borden B6 met haaientanden conform artikel 80 RVV 1990 van de rijbaan van de Maria Rutgerslaan bij de fietsoversteek naast de Zuidtangent naar het desbetreffende fietspad genaamd Toolenburgpad.

 • De doorgangen bij de zebrapaden op de Haya van Somerensingel bij de Marga Klompésingel en de Alleta Jacobsdreef worden versmald voor beter zicht, een lagere snelheid bij de oversteek en kortere oversteekafstand.

 • De oversteeklocaties op het Markenburg bij de bocht met de Lunenburgdreef en Reina Prinsen Geerlingsdreef komen op een plateau te liggen.

 • Bij de kruising van de Maria Rutgerslaan met het fietspad vanaf de Anna Blamanstraat komt een nieuw plateau en de hellingen van het bestaande plateau bij het fietspad vanaf de Carry Pothuisstraat worden verkort om de snelheid te verlagen.

 • De hellingen van de fietsoversteek op de Rondenburgsingel worden verkort om de snelheid op de rijbaan te verlagen.

 • De voorrang voor de aangrenzende fietsoversteken langs de Haya van Somerensingel en Frankenburgsingel wordt verduidelijkt door rode coating.

 • De kruising van de Marga Klompésingel met de Nienke van Hichtumstraat en de Mary Zeldenruststraat krijgen belijning voor een visueel plateau wat de gelijkwaardigheid benadrukt.

 • Om de 30km/h in de gehele zone te verduidelijken, worden op de gebiedsontsluitingswegen (Maria Tesselschadelaan, Haya van Somerensingel, Reina Prinsen Geerlingsdreef, Lunenburgdreef en Frankenburgsingel) bij de 3 ingangen vanaf de 50km/h wegen en na de drukke kruisingen in totaal twaalf 30/km symbolen op de rijbaan aangebracht.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen met het nummer 2014-007-011.

De maatregelen zijn ter verbetering van de verkeersveiligheid voor name de overstekende voetgangers en fietsers en de leefbaarheid voor aanwonenden.

2.Verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor het uitbreiden van de 30 km/h zone, het regelen van de voorrang en het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsen moet een verkeersbesluit worden genomen.

3.Voorbereiding

Op 14 mei 2013 is een inloopavond gehouden voor alle bewoners en bedrijven in Toolenburg. Voorafgaand hieraan zijn de wijkraad, wijkagent en scholen geïnformeerd over de plannen. Op het voorlopige plan zijn 74 schriftelijke reacties binnengekomen.

Naar aanleiding van de reacties is het plan als volgt gewijzigd:

 • De fietsoversteken zijn uit de voorrang gehouden/gehaald en voor iedere oversteek wordt een plateau aangelegd;

 • Op en vlak voor de Markenburg worden extra drempels en plateaus gemaakt om het oversteken veiliger te maken;

 • Bij het zebrapad op de Haya van Somerensingel bij de Marga Klompésingel wordt een versmalling aangebracht;

 • Het bestaande plateau in de Maria Rutgerslaan bij de fietsdoorsteek wordt aangepast;

 • Op de rijbaan worden na drukke kruisingen 30/km symbolen aangebracht om de weggebruiker te herinneren aan het snelheidsregime.

De belanghebbenden die gereageerd hebben op het plan hebben op 8 oktober 2013 een terugkoppeling gekregen wat er met hun reactie gedaan is.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionaal politiekorps. Dit heeft plaatsgevonden door het voorstel in de Werkgroep Verkeer te bespreken, waarin de regiopolitie Kennemerland, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 15 april 2014 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de Awb schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de Awb dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral in complexe en omstreden situaties, een voorbereidingsprocedure te volgen. Deze procedure wordt niet gevolgd aangezien:

 • dit plan de uitvoering is van vastgesteld beleid door de gemeenteraad (Deltaplan Bereikbaarheid);

 • het plan uitgebreid gecommuniceerd is met belanghebbenden; Naar aanleiding van reacties tijdens en naar aanleiding van de inloopavond is het plan aangepast.

 • de wegen momenteel al niet de uitstraling van een 50km/h weg hebben;

 • de snelheidsremmende maatregelen komen bij de oversteeklocaties waar toch al afgeremd moet worden en doorgaans minder woningen staan.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant. Het besluit is in te zien op overheid.nl en gedurende zes weken in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer. Belanghebbenden kunnen zes weken na de publicatiedatum bezwaar maken tegen het besluit.

4.Motivering Wegenverkeerswet en belangenafweging

Motivering Wegenverkeerswet

Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

De maatregelen dienen tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde doelen:

 • 1.In eerste instantie:

 • a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.In tweede instantie ook voor:

 • a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Burgemeester en Wethouders stellen vast dat de maatregelen nodig zijn in verband met een verbetering van de verkeersveiligheid (lid 1a), het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b), het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid 1c), het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (lid 2a) en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (lid 2b).

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (van gemotoriseerd verkeer om harder te rijden dan 30 km/h) (1d). Tevens wordt de vrijheid van het verkeer beperkt door de voorrangsregeling. Dit laatste belang wordt minder zwaar gewogen omdat betrokken straten in Toolenburg in het Deltaplan Bereikbaarheid (Wegcategorisering 2011) zijn aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg 30 km of erftoegangsweg en het belang van de verkeersveiligheid (van het langzame verkeer) en de leefbaarheid daarbij zwaarder wegen.

Belangenafweging

( Doorgaand ) verkeer

De belangen van het doorgaand verkeer worden geschaad door de maatregelen. De maximum snelheid wordt aangepast. Deze wegen in Toolenburg zijn echter in het Wegcategoriseringsplan 2011 aangewezen als gebiedsontsluitingsweg 30 km of als erftoegangsweg en hiermee niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Aan de andere kant treedt ook een positief effect op voor doorgaand verkeer, omdat de oversteeklocaties door de maatregelen beter opvallen wat de kans op een ongeval vermindert. Door de voorrangsregeling wordt het gedrag van het verkeer gestuurd. Dit is echter in het belang van de verkeersveiligheid

Parkeerders

De maatregelen hebben een positief effect voor parkeerders, omdat het langsparkeren op een 30km/h weg veiliger is dan op een 50km/h weg.

Bewoners

De maatregelen hebben een positief effect op bewoners, aangezien de maximaal toegestane snelheid wordt verminderd en de leefbaarheid wordt verbeterd. Er is sprake van een enigszins negatief effect voor de direct aanwonenden van snelheidsremmende maatregelen door geluids- en trilling overlast. De maatregelen voldoen echter aan de landelijke CROW richtlijnen, waardoor de overlast binnen de gestelde normen valt.

Langzaam verkeer

De gereden snelheid van motorvoertuigen zal door het instellen van 30 km/u afnemen. Tevens verbetert de verkeerssituatie voor langzaam verkeer door het verbeteren en verduidelijken van oversteeklocaties.

Hulpdiensten

Aangezien van de hoofdstructuur van Toolenburg alleen de Maria Tesselschadelaan en Haya van Somerensingel onderdeel uitmaken van de uitrukroutes, is het nadelige effect van de snelheidsremmende maatregelen beperkt.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor het openbaar vervoer.

Algemeen belang

De maatregelen zijn in het belang van de verkeersveiligheid en hiermee in het algemeen belang.

Afweging

De maatregelen zijn in het belang van bewoners, langzaam verkeer en parkeerders. Al deze belangen samen wegen zwaarder dan de belangen van het (doorgaand) verkeer die door de maatregelen worden geschaad.

5.Bevoegdheid

De hierboven genoemde wegen zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Haarlemmermeer.

Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtigings- en volmachtsbesluit Haarlemmermeer 2013 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een onder mandaat verleend aan de teammanager Beheer Openbare Ruimte, of diens vervanger. Met ingang van 1 februari 2013, bij de herindeling van de cluster Beheer en Onderhoud, is dit onder mandaat overgegaan naar de teammanager Wegen, Water en Verkeer. De maatregelen vallen onder dit onder mandaat.

6. Besluiten

 • I.De 30 km/h zone in de wijk Toolenburg in Hoofddorp uit te breiden door :

 • Het verwijderen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met opdruk 30, met daarboven het woord "ZONE" zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "maximum snelheid 30 kilometer per uur" op de volgende locaties:

  • Annie Romijnstraat en de Aagje Dekenstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Maria Tesselschadelaan;

  • Ina Boudier-Bakkerdreef net ten noordwesten van de kruising met de Haya van Somerensingel en net ten noordwesten van de kruising met de Maria Tesselschadelaan;

  • Caro van Eycksingel net ten zuidwesten van de kruising met de Ina Boudier-Bakkerdreef;

  • Top Naeffstraat, Alleta Jacobsdreef en Hannie Schaftstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Haya van Somerensingel;

  • Mary Zeldenruststraat net ten zuidwesten, Joke Smitstraat net ten noordoosten, Etta Palmstraat net ten oosten, Elisa van Calcarstraat net ten zuidoosten, Femina Mullerstraat net ten noordoosten, Minet Stormstraat net ten zuiden, Mathilde Wibautstraat net ten noorden en Nienke van Hichtumstraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Marga Klompésingel;

  • Rie Cramerplantsoen net ten zuidwesten en Harriet Freezerstraat net ten noordoosten van de kruisingen met de Henriette Roland Holststraat;

  • Anna Blamanstraat net ten zuidwesten, Anna de Waalstraat net ten noordoosten en de Annie Mankes Zernikestraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Maria Rutgerslaan en de Maria Rutgerslaan thv nr. 137/114;

  • Hannie Schaftstraat net ten noordoosten en de Wilhelmina Druckerstraat, Betsy Perkstraat en Juffrouw Jagtstraat net ten zuidwesten van de kruisingen met de Anne Franklaan en de Anne Franklaan tegenover nr. 31 en naast nr. 54;

  • Lettenburg net ten noordoosten en zuidwesten , Klunderburg net ten noordoosten, Lemenburg net ten zuidwesten en Hamelenburg ten noordoosten van kruising met de Hanzenburglaan;

  • Betsy Perkstraat beide aansluitingen en Francina Spoelstraat net ten noordoosten van de kruising met de Reina Prinsen Geerlingsdreef;

  • Lakenburg net ten noordoosten van de kruising met de Markenburg;

  • Edelenburg net ten westen, Giessenburg net ten oosten, Lemenburg net ten zuidosten en Redenburgsingel net ten westen van de kruising met de Frankenburgsingel;

  • Brandenburg net ten noordoosten, Carolineburg net ten zuidwesten, Cannenburg net ten noordoosten, Diepenburg net ten noordwesten en Doornburg net ten noordwesten en zuidoosten van de kruisingen met de Breeburgsingel;

  • Schuilenburg net ten zuidoosten, Spannenburg net ten zuidwesten, Weerdenburg net ten westen en Vinkenburg net ten zuidwesten van de kruising met de Schoonenburgsingel en de Schoonenburgsingel net ten noordwesten van de kruising met de Rondenburglaan en Redenburgsingel.

 • Het plaatsen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met opdruk 30, met daarboven het woord "ZONE" zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "zone 30 kilometer per uur" op de volgende locaties (ingangen van de wijk):

  • de Maria Tesselschadelaan net ten noordwesten van de kruising met de Hoofdweg Westzijde;

  • de Henriette Roland Holstlaan net ten noordwesten van de kruising met de Hoofdweg Westzijde;

  • de Haya van Somerensingel ca. 75m ten zuidwesten van de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan ter hoogte van Hannie Schafstraat nr 31; het Assumburg net ten zuiden van de kruising met Altenburg,

  • de Breeburgsingel net ten noorden en net ten noordoosten van de kruisingen met Altenburg;

  • de Frankenburgsingel net ten zuiden van de kruising met Altenburg;

  • de Schoonenburgsingel, net ten zuidwesten van de kruising met Altenburg.

 • II.Door het plaatsen van borden conform model B6 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden conform artikel 80 uit het RVV 1990 op de Top Naeffstraat, Maria Rutgerslaan en Aletta Jacobsdreef na de kruisingen met de Haya van Somerensingel, aan te geven dat het verkeer op de Haya van Somerensingel voorrang heeft op het verkeer op de Top Naeffstraat, Maria Rutgerslaan en Aletta Jacobsdreef.

 • III.Door het aanbrengen van markering zoals bedoeld in art. 49 uit het RVV 1990 en borden conform model L2 uit bijlage I van het RVV 1990 voor de nieuwe voetgangersoversteekplaats (zebrapad) op de Haya van Somerensingel bij de kruising met de Reina Prinsen Geerlingsdreef en de Redenburgsingel bij de kruising met de Frankenburgsingel aan te geven dat het verkeer vanaf het zuiden voorrang moet verlenen aan de overstekende voetgangers;

 • IV.Door het verplaatsen van de borden conform model B6 uit bijlage I van het RVV 1990 met haaientanden conform artikel 80 RVV 1990 van de rijbaan van de Maria Rutgerslaan bij de fietsoversteek naast de Zuidtangent naar het desbetreffende fietspad genaamd Toolenburgpad aan te geven dat de fietsers voortaan voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de rijbaan in plaats van andersom;

 • V.Door het plaatsen van de borden conform model B6 uit bijlage I van het RVV 1990 met haaientanden conform artikel 80 RVV 1990 op het fietspad van en naar sportpark Toolenburg bij de kruising met de Maria Tesselschadelaan, aan te geven dat het verkeer op de Maria Tesselschadelaan voorrang heeft op het fietsverkeer van en naar Toolenburg sportpark.

 • VI.Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 6 juni 2014.

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de Teammanager Wegen, Water en Verkeer

M.Ardewijn

Terinzagelegging

Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, voor een ieder ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.