Verlening vergunning dierproeven; QVQ BV te Utrecht, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan QVQ BV te Utrecht onder een vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om dierproeven te mogen verrichten.

Aan de vergunning om dierproeven te mogen verrichten is het volgende voorschrift verbonden:

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.

Naar boven