Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2014, 14466Overig

Logo Noordwijk
Voorgenomen vaststelling grens bebouwde kom Boswet, Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft bij besluit van 29 januari 2014 in principe ingestemd met de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Boswet. De grenzen van de bebouwde kom Boswet worden opnieuw vastgesteld vanwege de wijziging in bebouwing in Noordwijk.

Het besluit ligt met ingang van vrijdag 23 mei tot en met zondag 22 juni 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit raadplegen via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl. Ook ligt het besluit bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 ter inzage.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn dat het besluit ter inzage ligt, kan een ieder – bij voorkeur schriftelijk – een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden: “zienswijze vaststellen bebouwde komgrens Boswet”. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van 30 dagen een afspraak maken met mevr. L. van Ruiten via telnr. 071-3660311.