Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2014, 12689Overig

Logo Noord-Holland
Aanvullend saneringsprogramma industrieterrein Westpoort, Achtersluispolder Westerspoor-Zuid e.o., Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 15 mei 2014 ter inzage ligt het ontwerp aanvullend saneringsprogramma industrielawaai industrieterrein Westpoort, Achtersluispolder Westerspoor-Zuid e.o. Met het aanvullend saneringsprogramma wordt een reparatie doorgevoerd van het oorspronkelijke saneringsprogramma industrielawaai uit 1997 voor 90 gebrouwen. Deze reparatie leidt niet tot een toename van de geluidbelasting op woningen.

Het volgende document ligt ter inzage:

Ontwerp aanvullend saneringsprogramma industrielawaai

Dit document is in te zien

via www.noord-holland.nl, in het digitaal loket bij de terinzageleggingen bekijken.

bij het Provinciaal Archief van de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem (op afspraak, tel. 023-5144038 of 023-5143331);

Hoe kunt u reageren?

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 juni 2014 zienswijzen indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp aanvullend saneringsprogramma” en het zaaknummer 255487 sturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Milieu, t.a.v. mevrouw N van Kuijeren, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. U kunt uw opmerkingen ook per e-mail versturen aan kuijerenn@noord-holland.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevrouw N van Kuijeren (023-5144232).