Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2013, 7999Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarderadeel
Bestemmingsplan Stiens onherroepelijk, Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Stiens” onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is op 5 juli 2012 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

Tegen het bestemmingsplan was beroep ingesteld. Het beroep is ingetrokken, waardoor het bestemmingsplan op 12 maart 2013 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 maart 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster VROM.

Stiens, 18 maart 2013

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel, J.R.A. Boertjens, burgemeester

H. Siegersma, loco-secretaris