Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 7364

Gepubliceerd op 19 maart 2013 09:00Logo Zeewolde
Bestemmingsplan Haven en Strandgebied (gewijzigd) vastgesteld, Zeewolde

Op 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Haven en Strandgebied, met ID nummer NL.IMRO.0050BPNL-IMRO.0050BPHavenstrand-VS01, gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingplan omvat het buitendijks gelegen gebied ten oosten van de Gelderseweg, de Strandweg en de Nulderdijk en wordt globaal begrensd door de Pluuthaven aan de noordzijde en loopt aan de zuidzijde tot aan het recreatiepark RCN Zeewolde. Het bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch-juridisch kader.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 20 maart 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis te Zeewolde. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.zeewolde.nl.

Een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan;

kan vanaf donderdag 21 maart 2013 tot en met woensdag 1 mei 2013 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 2 mei 2013, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zeewolde, 19 maart 2013

Burgemeester en wethouders van Zeewolde

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl