Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2013, 6017Ruimtelijke plannen

Logo Liesveld
Voorbereiding bestemmingsplan Voorstraat 27, Groot-Ammers, Liesveld

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat voor het perceel ‘Voorstraat 27’ te Groot-Ammers een bestemmingsplan wordt voorbereid. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.