Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 411

Gepubliceerd op 9 januari 2013 09:00Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 7 december 2012 tot en met 1 januari 2013. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).

Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

Arbeid

 

NEN-ISO 10068:2012 en

Mechanische trillingen en schok – Mechanische impedantie van het menselijk hand-armsysteem op het aangrijpingspunt Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TR 18690:2012 en

Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids-, beschermings- en werkschoeisel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor voet- en beenbescherming Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NTA 8031:2012 nl

Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen Prijs EUR 38.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9241-391:2012 Ontw. en

Ergonomie van mens-systeeminteractie – Deel 391: Eisen, analyses en beproevingsmethoden voor de vermindering van fotogevoelige elementen Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 24.20 excl. BTW

   

Bouwmaterialen

 

NEN-EN 1013:2012 en

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor interne en externe daken, muren en plafonds – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1191:2012 en

Ramen en deuren – Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten – Beproevingsmethode Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1263-1:2012 Ontw. en

Veiligheidsnetten – Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 1263-2:2012 Ontw. en

Veiligheidsnetten – Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 12697-42:2012 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt – Deel 42: Hoeveelheid aan vreemde deeltjes in asfaltgranulaat Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 13179-1:2012 Ontw. en

Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels – Deel 1: Deltaring- en kogelproef Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NEN-EN 13200-6:2012 en

Toeschouwersaccomodaties – Deel 6: Demonteerbare (tijdelijke) tribunes Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 15682-1:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Heat soaked thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas – Deel 1: Definitie en beschrijving Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 15683-1:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas – Deel 1: Definities en beschrijving Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 15683-2:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas – Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling/Productnorm Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 16502:2012 Ontw. en

Beproevingsmethode voor de bepaling van de bodemzuurgraad volgens Baumann-Gully Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NEN-EN 16508:2012 Ontw. en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting – Constructies met behuizing – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN 3381:2012 Ontw. nl

Wegmeubilair – Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden Commentaar voor: 2012-11-01 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN 5087:2012 Ontw. nl

Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Commentaar voor: 2013-04-01 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden Prijs EUR 30.00 excl. BTW

   

Bouwveiligheid

 

NEN-EN 13084-7:2012 en

Vrijstaande schoorstenen – Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen en stalen schoorsteenvoeringen Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 1363-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1365-2:2012 Ontw. en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen – Deel 2: Vloeren en daken Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-4:2012 en

Geotechnisch ondezoek en beproeving – Veldproeven – Deel 4: Ménard pressiometerproef Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-5:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving – Veldproeven – Deel 5: Flexible dilatometerproef Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-7:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving – Veldproeven – Deel 7: Borehole jack test Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN 6075:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 6075+C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Prijs EUR 22.90 excl. BTW

   

Consumentenzaken

 

NEN-EN 1021-1:2012 Ontw. en

Meubelen – Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 1021-2:2012 Ontw. en

Meubelen – Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als onstekingsbron Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13209-2:2012 Ontw. en

Artikelen voor zuigelingen – Babydragers – Deel 2: Zachte drager Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13451-3:2011/Ontw. A1:2012 en

Zwembaduitrusting – Deel 3: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor zwembadhulpstukken voor waterbehandelingsdoeleinden Commentaar voor: 2013-05-13 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16446:2012 en

Textiel – Veiligheid van kinderkleding – Richtlijn voor het gebruik van EN 14682:2007 Koorden en treksluitingen van kinderkleding – Specificaties Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 24342:2012/A1:2012 en

Veerkrachtige vloerbedekkingstegels – Bepaling van de kantlengte, randrechtheid en haaksheid Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NPR-ISO/TR 24496:2012 en

Kantoormeubelen – Bureaustoelen – Methoden voor de bepaling van afmetingen Prijs EUR 154.56 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25197:2012 en

Pleziervaartuigen – Elektrische/elektronische controlesystemen voor sturing, shift en gashendel Prijs EUR 82.67 excl. BTW

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 13757-1:2012 Ontw. en

Communication system for and remote reading of meters – Part 1: Data exchange Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 55.70 excl. BTW

NEN-EN 50126-4:2012 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – De specificatie en het bewijs van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid – Deel 4: Functionele veiligheid – Elektrische/Elektronische/Programmeerbare elektronische systemen Commentaar voor: 2012-02-28 Prijs EUR 66.30 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60947-5-2:2008/A1:2012 en

Laagspanningsschakelaars – Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen – Naderingsschakelaars Prijs EUR 22.46 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62271-306:2012 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 306: Richtlijn bij IEC 62271-100, IEC 62271-1 en andere 'IEC-normen' gerelateerd aan wisselstroomschakelaars Prijs EUR 292.04 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62647-2:2012 en

Procesmanagement voor luchtvaartelektronica – Systemen voor luchtruim en verdediging die loodvrije soldeer bevatten – Deel 2: Vermindering van het schadelijk effect van tin Prijs EUR 242.62 excl. BTW

   

Elektrische Installaties

 

HD 60364-7-709:2009/A1:2012/C1:2012 en

Elektrische laagspanningsinstallaties – Deel 7-709: Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten – Jachthavens en vergelijkbare terreinen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61131-6:2012 en

Programmeerbare besturingen – Deel 6: Functionele veiligheid Prijs EUR 256.10 excl. BTW

NPR-IEC/PAS 62814:2012 en

Betrouwbaarheid van softwareprodukten met herbruikbare onderdelen – Richtlijn voor functionaliteit en beproevingen Prijs EUR 215.66 excl. BTW

   

Elektrische Produkten

 

NEN-EN 50574:2012/C1:2012 en

Inzamelings-, logistieke en verwerkingseisen voor huishoudelijke toestellen aan het einde van hun levenscyclus, die vluchtige fluorkoolstoffen of vluchtige koolwaterstoffen bevatten Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 55016-1-5:2004/A1:2012 en

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit – Deel 1-5: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit – Specificaties en validatieprocedures voor CALTS en REFTS van 30 MHz tot 1000 MHz Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 55032:2012/C1:2012 en

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur – Emissie-eisen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 55103-1:2009/A1:2012 en

Elektromagnetische compatibiliteit – Productgroepnorm voor audio-, video- en audio-visuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden – Deel 1: Emissie Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-54:2008/A11:2012 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-54: Bijzondere eisen voor oppervlakreinigingstoestellen die werken met vloeistoffen of stoom Prijs EUR 24.96 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62035:2000/A2:2012 en

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) – Veiligheidspecificaties Prijs EUR 35.94 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62075:2012 en

Milieubewust ontwerpen van audio/video-, informatie- en communicatietechnologie apparatuur Prijs EUR 179.72 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62560:2012 en

LED lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50V – Veiligheidsspecificaties Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62732:2012/C1:2012 en

Driecijferige codering voor de aanduiding van de kleurweergave en aanverwante kleurtemperatuur Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300394-1:2012-10 en

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Conformance testing specification – Part 1: Radio Prijs op aanvraag

NEN-EN 301908-2:2012-12 en

IMT cellulaire netwerken – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn – Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE) Prijs op aanvraag

NEN-EN 303213-2:2012-12 en

Geavanceerd begeleiding en controle system voor verplaatsingsen over land (A-SMGCS) – Deel 2: Gemeenschappelijke specificatie voor toepassing onder de enkele Europese luchtruim interoperabiliteitsbepaling EC 552/2004 voor A-SMGCS niveau 2 inclusief externe interfaces Prijs op aanvraag

   

Energiewinning

 

NEN-EN-ISO 10723:2012 en

Aardgas – Beoordeling van de prestaties van "on-line" analysesystemen Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 12922:2012 en

Smeermiddelen, industriële oliën en aanverwante producten (klasse L) – Familie H (Hydraulische systemen) – Specificaties voor hydraulische vloeistoffen van categorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR en HFDU Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 15589-2:2012 en;fr

Aardolie- en aardgasindustrie – Kathodische bescherming van transportleidingsystemen – Deel 2: Offshore pijpleidingen Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN 16294:2012 en

Aardolieproducten en van vetten en oliën afgeleide producten – Bepaling van het fosforgehalte in methylesters van vetzuren (FAME) – Optische emissie spectraalanalyse met inductief gekoppeld plasma (ICP OES) Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62282-5-1:2012 en

Brandstofceltechnologie – Deel 5-1: Draagbare brandstofcelsystemen – Veiligheid Prijs EUR 242.62 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62282-6-100:2010/A1:2012 en

Brandstofceltechnologie – Deel 6-100: Microbrandstofceltoepassingen – Veiligheid Prijs EUR 161.75 excl. BTW

   

Gas & Water

 

NEN-EN-ISO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken uit verknoopt polyethyleen (PE-X) – Schatting van de mate van verknoping door bepaling van het gelgehalte Prijs EUR 39.54 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16478:2012 en

Procedure voor toezicht op de meetnauwkeurigheid van meetapparatuur van aardgas, vanaf ingebruikname, ter ondersteuning van de CO2 -emissiehandel volgens Richtlijn 2003/87/EU Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 16506:2012 Ontw. en

Systemen voor renovatie van buitenriolering – Bekleding met een stijf verankerde kunststof binnenlaag Commentaar voor: 2013-03-15 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-ISO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen – Meerlaagse leidingsystemen voor gasinstallaties buitenshuis – Specificaties voor systemen Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN 253:2003/A1:2005 en

Stadsverwarmingsbuizen – In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NPR 3378-5:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 5: Gasleidingen – Aanleg algemeen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NPR 3378-6:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 6: Bovengrondse gasleidingen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NPR 3378-7:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 7: In de grond gelegde gasleidingen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN-EN 746-2:2010 nl

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen – Deel 2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen Prijs EUR 143.60 excl. BTW

NTA 8837:2012 en

Gasgroep K van de tweede gasfamilie: gassamenstelling, gasdrukken en condities voor 1) het normale gebruik in gastoestellen; 2) het testen van gastoestellen Prijs EUR 58.10 excl. BTW

   

Gezondheidszorg

 

NEN-EN-ISO/IEEE 11073-10406:2012 en

Medische informatica – Communicatie tussen persoonlijke gezondheidsapparaten – Deel 10406: Apparaat specialisatie – Basis elektrocardiograaf (ECG) (1 tot 3- leidend ECG) Prijs EUR 154.56 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13940:2012 Ontw. en

Medische informatica – Systeem van concepten ter ondersteuning van de continuïteit van zorg Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 66.38 excl. BTW

   

Integraal Bouwen

 

NEN-EN-ISO 12569:2012 en

Thermische isolatie in gebouwen – Bepaling van de specifieke luchtstroom in gebouwen – Tracergasverdunningsmethode Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN 13141-11:2012 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving voor componenten/producten voor ventilatie van woningen en woongebouwen – Deel 11: Overdrukventilatiesystemen Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13141-6:2012 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie – Deel 6: Ventilatie-afzuigsystemen gebruikt in een enkele woning Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 13163:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 13164:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13165:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13166:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13167:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13169:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) – Specificatie Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 13170:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13171:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13321-2:2012 en

Open datacommunicatie in gebouw automatisering, regeleenheden en gebouwmanagement – Woning- en gebouwautomatiserinssystemen – Deel 2: KNXnet/IP Communicatie Prijs EUR 127.90 excl. BTW

NEN-EN 13361:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13362:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van kanalen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13491:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13492:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13493:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 14063-2:2012 3e Ontw. en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten – Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 14891:2012/C1:2012 en

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels – Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding Prijs op aanvraag

NEN-EN 15382:2012 Ontw. en

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij transportinfrastructuur Commentaar voor: 2013-03-15 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 16069:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyetheenschuim (PEF) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NPR-ISO/TS 19139-2:2012 en

Geographic information – Metadata – XML schema implementation – Part 2: Extensions for imagery and gridded data Prijs EUR 97.05 excl. BTW

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 10373-6:2011/A4:2012 en

Identification cards – Test methods – Part 6: Proximity cards – Amendment 4: Bit rates of fc/8, fc/4 and fc/2 and frame size from 512 to 4096 bytes Prijs EUR 109.63 excl. BTW

NEN-EN 13850:2012 en

Postdiensten – Kwaliteit van diensten – Meting van de overkomstduur van terpostbezorging tot en met aflevering op adres van losse priority post en losse first class post Prijs EUR 103.60 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 14143-4:2012 en

Information technology – Software measurement – Functional size measurement – Part 4: Reference model Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14165-243:2012 en

Information technology – Fibre Channel – Part 243: Fibre channel backbone 3 (FC-BB-3) Prijs EUR 201.29 excl. BTW

NEN-ISO 14306:2012 en

Industrial automation systems and integration – JT file format specification for 3D visualization Prijs EUR 213.87 excl. BTW

NEN-EN 1545-1:2012 Ontw. en

Identificatiekaartsystemen – Aan het aardoppervlak gebonden vervoerssystemen – Deel 1: Elementaire gegevenssoorten, algemene codelijsten en algemene gegevenselementen Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 44.10 excl. BTW

NEN-EN 1545-2:2012 Ontw. en

Identificatiekaartsystemen – Aan het aardoppervlak gebonden vervoerssystemen – Deel 2: Gegevenselementen en codelijsten voor de betaling van transport en reizen Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-ISO 15638-1:2012 en

Intelligent transport systems – Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) – Part 1: Framework and architecture Prijs EUR 188.71 excl. BTW

CWA 16519:2012 en

Design and Construction Code for mechanical equipments of innovative nuclear installations Prijs EUR 44.80 excl. BTW

CWA 16525:2012 en

Multilingual electronic cataloguing and classification in eBusiness – Classification Mapping for open and standardized product classification usage in eBusiness Prijs EUR 66.90 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-1:2012 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 1: Framework Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-2:2012 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 2: Dublin Core elements Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TS 20071-11:2012 en

Information technology – User interface component accessibility – Part 11: Guidance for alternative text for images Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23000-10:2012 en

Information technology – Multimedia application format (MPEG-A) – Part 10: Surveillance application format Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24769-5:2012 en

Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Real time locating systems (RTLS) device conformance test methods – Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24770:2012 en

Information technology – Real-time locating system (RTLS) device performance test methods – Test methods for air interface communication at 2,4 GHz Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24824-1:2007/C1:2012 en

Information technology – Generic applications of ASN.1: Fast infoset Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 26551:2012 en

Software and systems engineering – Tools and methods for product line requirements engineering Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27000:2012 en

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary Prijs EUR 104.24 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 27015:2012 en

Information technology – Security techniques – Information security management guidelines for financial services Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-ISO/IEC TR 29106:2007/A1:2012 en

Information technology – Generic cabling – Introduction to the MICE environmental classification Prijs op aanvraag

NEN-ISO/IEC 29173-1:2012 en

Information technology – Mobile item identification and management – Part 1: Mobile RFID interrogator device protocol for ISO/IEC 18000-63 Type C Prijs EUR 131.20 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 29191:2012 en

Information technology – Security techniques – Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication. Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 29481-2:2012 en

Informatiemodellen voor gebouwen – Handmatige informatielelevering – Deel 2: Wisselwerkingsraamwerk Prijs EUR 165.34 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 30102:2012 en

Information technology – Distributed Application Platforms and Services (DAPS) – General technical principles of Service Oriented Architecture Prijs EUR 165.34 excl. BTW

NEN-EN 50173-4:2007/A2:2012 en

Information technology – Generic cabling systems – Part 4: Homes Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 50173-5:2007/A2:2012 en

Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 50600-1:2012 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 1: General concepts Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60794-4-20:2012 en

Optical fibre cables – Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines – Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables Prijs EUR 161.75 excl. BTW

NEN-IEC 61156-6:2010/A1:2012 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz – Work area wiring – Sectional specification Prijs EUR 12.58 excl. BTW

NEN-IEC 61156-7:2003/A1:2012 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 7: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1200 MHz – Sectional specification for digital and analog communication cables Prijs EUR 10.78 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62221:2012 en

Optical fibres – Measurement methods – Microbending sensitivity Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8652:2012 en

Information technology – Programming languages – Ada Prijs EUR 213.87 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8824-1:2010/C1:2012 en

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8824-2:2010/C1:2012 en

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Information object specification Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-1:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-2:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-3:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Encoding Control Notation (ECN) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-4:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-5:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Mapping W3C XML schema definitions into ASN.1 Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Landbouw & Levensmiddelen

 

NEN-EN 16187:2012 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van fumonisine B1 en fumonisine B2 in bewerkt voedsel met mais voor peuters en jonge kinderen – HPLC methode met immunoaffiniteitskolom zuivering en fluorescentiedetectie na voorkolom derivatisatie Commentaar voor: 2013-05-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 16328:2012 en

Meststoffen – Bepaling van 3,4-dimethyl-1H-pyrazool fosfaat (DMPP) – Methode met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) Prijs EUR 32.50 excl. BTW

   

Machinebouw & Transport

 

NEN-EN-ISO 10628-2:2012 en

Diagrammen voor de chemische en petrochemische industrie – Deel 2: Grafische symbolen Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO 10642:2004/A1:2012 en

Verzonken schroeven met binnenzeskant Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11148-12:2012 en

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 12: Cirkelzagen, decoupeerzagen en reciproceerzagen Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13127:2012/C1:2012 en

Verpakking – Kinderveilige verpakkingen – Mechanische beproevingsmethoden voor hersluitbare kinderveilige verpakkingssystemen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 13480-6:2012 en

Metalen industriële leidingsystemen – Deel 6: Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-ISO 14229-3:2012 en

Wegvoertuigen – Uniforme diagnostische diensten (UDS) – Deel 3: Uniforme diagnostische diensen voor CAN-toepassing (UDSonCAN) Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-EN 14462:2012 Ontw. en

Apparatuur voor oppervlaktebehandeling – Geluidbeproevingscode voor oppervlaktebehandelingsapparatuur inclusief bijkomende apparatuur voor handling – Nauwkeurigheidsgraden 2 en 3 Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 14511-3:2012 Ontw. en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor verwarmen en koelen van een ruimte – Deel 3: Beproevingsmethoden Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 38.70 excl. BTW

NPR-ISO/TR 14933:2012 en

Wegvoertuigen – Beproevingsprocedures voor de beoordeling van de interacties van een verplaatste inzittende met werkende zij-airbags Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15147:2012 en

Lichte transportbanden – Toleranties op de breedten en de lengten van gesneden lichte transportbanden Prijs EUR 39.54 excl. BTW

NEN-EN 15429-2:2012 en

Veegmachines – Deel 2: Prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 15467:2012 2e Ontw. en

Machines voor voedselbereiding – Schoonmaak- en fileermachines van vis – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 15628:2012 Ontw. en

Onderhoud – Kwalificatie van onderhoudspersoneel Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 15734-2:2010/C1:2012 en

Railtoepassingen – Remsystemen van hogesnelheidstreinen – Deel 2: Beproevingsmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TR 16491:2012 en

Richtlijnen voor de evaluatie van de meetonnauwkeurigheden in de koel- en verwarmingscapaciteitsbeproeving van airconditioners en warrmtepompen Prijs EUR 109.63 excl. BTW

NEN-EN 16494:2012 Ontw. en

Railtoepassingen – Eisen voor langs het spoor geïnstalleerde ERTMS borden Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 16509:2012 Ontw. en

Verplaatsbare gasflessen – Niet-hervulbare, kleine verplaatsbare, stalen gasflessen met een capaciteit tot en met 120ml, bevattende gecomprimeerde of vloeibare gassen (compacte gasflessen) – Ontwerp, constructie, vullen en beproeven Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NPR-ISO/IEC PAS 16898:2012 en

Elektrische wegvoertuigen – Afmetingen en aanduiding van oplaadbare lithium-ion cellen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18542-1:2012 en

Wegvoertuigen – Gestandaardiseerde terminologie voor reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) – Deel 1: Algemene informatie en definitie van gebruik Prijs EUR 104.24 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22435:2007/A1:2012 en

Gasflessen – Afsluiters voor gasflessen met geïntegreerde drukregelaar – Specificatie en typekeuring Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-ISO 24631-7:2012 en

Identificatie van dieren met behulp van radiofrequenties – Deel 7: Synchronisatie van ISO 11785 identificatiesystemen Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-EN-ISO 284:2012 en

Transportbanden – Elektrische geleidendheid – Specificatie en beproevingsmethode Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN 474-1:2007+A1:2009 nl

Grondverzetmachines – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 101.30 excl. BTW

NEN-ISO 6162-1:2012 en

Hydrauliek – Flensverbindingen met gedeelde of eendelige flensklemmen en metrische of inch-schroeven – Deel 1: Flensverbindingen, poorten en montageoppervlakken voor gebruik bij drukken van 3,5 MPa (35 bar) tot 35 MPa (350 bar), DN 13 tot en met DN 127 Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-ISO 6162-2:2012 en

Hydrauliek – Flensverbindingen met gedeelde of eendelige flensklemmen en metrische of inch-schroefbouten – Deel 2: Flensverbindingen, poorten en montageoppervlakken voor gebruik bij een druk van 42 MPa (420 bar), DN 13 tot DN 76 Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN-ISO 6346:1996/A3:2012 en

Containers – Codering, identificatie en merken Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-EN 709:1997+A4:2009/C1:2012 en

Land- en bosbouwmachines – Eenassige trekkers met direct aangedreven cultivatoren, schoffelmachines en aangedreven schoffelmachines – Veiligheid Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-ISO Guide 78:2012 en

Veiligheid van machines – Regels voor het opstellen en presentatie van veiligheidsnormen Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN 840-1:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 1: Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 l voor hefinrichtingen met kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-2:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 2: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- en/of kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-3:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 3: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met bolle deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-4:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 4: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1700 l met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- of BG- en/of brede kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-5:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 5: Prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 840-6:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 6: Veiligheids- en gezondheidseisen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

   

Materiaaltechnologie

 

NEN-EN 10223-1:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 1: Met zink of zinklegering bekleed prikkeldraad van staal Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-2:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 2: Gaas met zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als afscheiding en voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-4:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 4: Gelast gaas van staaldraad voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-5:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 5: Geweven en geknoopt gaas van staaldraad voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-6:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 6: Gevlochten gaas van staaldraad met vierkante mazen Prijs EUR 32.50 excl. BTW

NEN-EN 10228-1:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 1: Magnetisch onderzoek Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-2:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 2: Penetrantonderzoek Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-3:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 3: Ultrasoon onderzoek van smeedstukken van ferritisch en martensitisch staal Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-4:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 4: Ultrasoon onderzoek van smeedstukken van austenitisch en austenitisch-ferritisch corrosievast staal Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1183-1:2012 en

Kunststoffen – Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen – Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en titratiemethode Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 12243:2003/A1:2012 en

Medische handschoenen gemaakt van natuurrubberlatex – Bepaling van water-extraheerbaar eiwit bij gebruik van de gewijzigde Lowry methode Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-ISO 12926:2012 en

Aluminiumfluoride voor industrieel gebruik – Bepaling van sporenelementen – Golflengte dispersieve Röntgen fluorescentie spectroscopie met gebruik van geperste poeder tabletten Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14855-1:2012 en

Bepaling van de hoogste aërobisch-biologische afbreekbaarheid van kunststofmaterialen onder gecontroleerde composteringsomstandigheden – Methode door analyse van de afgegeven koolstofdioxide – Deel 1: Algemene methode Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15091:2012 en

Verven en vernissen – Bepaling van de elektrische geleidbaarheid en de specifieke elektrische weerstand Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-2:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 2: Monsterneming Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-3:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 3: Karakterisering in ontvangen toestand Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-4:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 4: Bepaling van de consistentie van beton Prijs EUR 52.12 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-5:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 5: Vervaardigingen en behandeling van proefstukken Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-6:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 6: Bepaling van de fysische eigenschappen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-7:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 7: Beproevingen op vervaardigde vormen Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-8:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen;Deel 8: Bepaling van de aanvullende eigenschappen Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-ISO 23788:2012 en

Metallische materialen – Controle van de uitlijning van beproevingsmachines voor vermoeiing Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3059:2012 en

Niet-destructief onderzoek – Penetrantonderzoek en magnetisch onderzoek – Zichtomstandigheden Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-ISO 4650:2012 en

Rubber – Identificatie – Infrarood spectrometrische methode Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5659-2:2012 en

Kunststoffen – Rookontwikkeling – Deel 2: Bepaling van de optische dichtheid in een eenkamerbeproeving Prijs EUR 131.20 excl. BTW

UIT 66-3:2012 en

Verven en vernissen – Vol. 3: Voorbehandeling en bescherming van stalen ondergrond Prijs EUR 146.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7792-1:2012 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van thermoplastische polyester (TP) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7792-2:2012 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van thermoplastische polyester (TP) – Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling van de eigenschappen Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9513:2012 en

Metalen – IJking van extensometersystemen gebruikt voor éénassige beproeving Prijs EUR 131.20 excl. BTW

   

Medische Technologie

 

NEN-EN-ISO 11979-3:2012 en

Oogheelkundige implantaten – Intra-oculaire lenzen – Deel 3: Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13485:2012/C11:2012 en

Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsmanagementsystemen – Bijzondere eisen voor reguleringsdoeleinden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14630:2012 en

Niet-actieve chirurgische implantaten – Algemene eisen Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16256:2012 en

Klinisch laboratorium beproeving en in vitro diagnostische beproevingssystemen – Referentiemethode voor het beproeven van de in-vitro-activiteit van antimicrobiële stoffen tegen gist van schimmels die betrokken zijn bij besmettelijke ziekten Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18369-2:2012 en

Oogheelkundige optica – Contactlenzen – Deel 2: Toleranties Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22665:2012 en

Oogheelkundige optica en instrumenten – Instrumenten voor het meten van de axiale afstanden in het oog Prijs EUR 52.12 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25539-2:2012 en

Cardiovasculaire implantaten – Endovasculaire hulpmiddelen – Deel 2: Vasculaire stents Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61094-8:2012 en

Meetmicrofoons – Deel 8: Methoden voor het bepalen van gevoeligheid in het vrije veld van werkende standaard microfoons door vergelijking Prijs EUR 161.75 excl. BTW

NPR-IEC/TR 80001-2-4:2012 en

Toepassing van risicomanagement voor IT-netwerken en medische hulpmiddelen – Deel 2-4: Toepassingsrichtlijn – Algemene uitvoeringsrichtlijn voor organizaties in de gezondheidszorg Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 80601-2-13:2012 en

Medische elektrische toestellen – Deel 2-13: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële eigenschappen van een anesthesiesysteem Prijs EUR 176.13 excl. BTW

   

Milieu

 

NEN-ISO 10704:2012 en

Water – Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in niet-zout water – Dunne-laag afzettingsmethode Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11269-1:2012 en

Bodemkwaliteit – Bepaling van de invloed van verontreinigingen op de bodemflora – Deel 1: Methode voor de bepaling van de remming van de wortelgroei Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-ISO 11704:2012 en

Water- Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in niet-zout water – Methode met vloeistofscintillatietelling in lijn met alle normen die uit ISO/TC 147 komen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-ISO 11929:2012 en

Bepaling van de karakteristieke limieten (beslissingsgrens, detectielimiet en betrouwbaarheidsinterval) voor meting van ioniserende straling – Grondbeginselen en toepassing Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-ISO 12794:2012 en

Kernenergie – Stralingsbescherming – Individuele thermoluminescentie dosismeters voor bloedvaten en ogen Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-ISO 4037-3:2012 en

X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence Prijs EUR 138.38 excl. BTW

NEN-ISO 4037-4:2012 en

Röntgen- en gammareferentiestraling voor kalibratie van dosismeters en dosistempometers en voor bepaling van hun respons als een functie van foto-energie – Deel 4: Kalibratie van omgevings- en persoonsdosismeters in röntgenreferentiestralingsvelden met lage energie Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN 7777:2011/C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7777+C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 53.20 excl. BTW

NEN 7777+C1:2012 en

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 79.80 excl. BTW

NTA 9065:2012 nl

Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen geur Prijs EUR 53.20 excl. BTW

NEN-ISO 9698:2010 en

Water – Bepaling van de werking van de tritiumconcentratie – Vloeibare scintillatie telmethode Prijs EUR 104.24 excl. BTW

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl