Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2013, 411Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 7 december 2012 tot en met 1 januari 2013. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).

Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

Arbeid

 

NEN-ISO 10068:2012 en

Mechanische trillingen en schok – Mechanische impedantie van het menselijk hand-armsysteem op het aangrijpingspunt Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TR 18690:2012 en

Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids-, beschermings- en werkschoeisel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor voet- en beenbescherming Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NTA 8031:2012 nl

Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen Prijs EUR 38.70 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9241-391:2012 Ontw. en

Ergonomie van mens-systeeminteractie – Deel 391: Eisen, analyses en beproevingsmethoden voor de vermindering van fotogevoelige elementen Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 24.20 excl. BTW

   

Bouwmaterialen

 

NEN-EN 1013:2012 en

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor interne en externe daken, muren en plafonds – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1191:2012 en

Ramen en deuren – Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten – Beproevingsmethode Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1263-1:2012 Ontw. en

Veiligheidsnetten – Deel 1: Veiligheidseisen, beproevingsmethoden Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 1263-2:2012 Ontw. en

Veiligheidsnetten – Deel 2: Veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 12697-42:2012 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt – Deel 42: Hoeveelheid aan vreemde deeltjes in asfaltgranulaat Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 13179-1:2012 Ontw. en

Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze mengsels – Deel 1: Deltaring- en kogelproef Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NEN-EN 13200-6:2012 en

Toeschouwersaccomodaties – Deel 6: Demonteerbare (tijdelijke) tribunes Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 15682-1:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Heat soaked thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas – Deel 1: Definitie en beschrijving Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 15683-1:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas – Deel 1: Definities en beschrijving Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 15683-2:2012 2e Ontw. en

Glas in gebouwen – Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas – Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling/Productnorm Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 16502:2012 Ontw. en

Beproevingsmethode voor de bepaling van de bodemzuurgraad volgens Baumann-Gully Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NEN-EN 16508:2012 Ontw. en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting – Constructies met behuizing – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN 3381:2012 Ontw. nl

Wegmeubilair – Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden Commentaar voor: 2012-11-01 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN 5087:2012 Ontw. nl

Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen Commentaar voor: 2013-04-01 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden Prijs EUR 30.00 excl. BTW

   

Bouwveiligheid

 

NEN-EN 13084-7:2012 en

Vrijstaande schoorstenen – Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen en stalen schoorsteenvoeringen Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 1363-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 1365-2:2012 Ontw. en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen – Deel 2: Vloeren en daken Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-4:2012 en

Geotechnisch ondezoek en beproeving – Veldproeven – Deel 4: Ménard pressiometerproef Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-5:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving – Veldproeven – Deel 5: Flexible dilatometerproef Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22476-7:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving – Veldproeven – Deel 7: Borehole jack test Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN 6075:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 6075+C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten Prijs EUR 22.90 excl. BTW

   

Consumentenzaken

 

NEN-EN 1021-1:2012 Ontw. en

Meubelen – Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 1021-2:2012 Ontw. en

Meubelen – Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als onstekingsbron Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13209-2:2012 Ontw. en

Artikelen voor zuigelingen – Babydragers – Deel 2: Zachte drager Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13451-3:2011/Ontw. A1:2012 en

Zwembaduitrusting – Deel 3: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor zwembadhulpstukken voor waterbehandelingsdoeleinden Commentaar voor: 2013-05-13 Prijs EUR 15.10 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16446:2012 en

Textiel – Veiligheid van kinderkleding – Richtlijn voor het gebruik van EN 14682:2007 Koorden en treksluitingen van kinderkleding – Specificaties Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 24342:2012/A1:2012 en

Veerkrachtige vloerbedekkingstegels – Bepaling van de kantlengte, randrechtheid en haaksheid Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NPR-ISO/TR 24496:2012 en

Kantoormeubelen – Bureaustoelen – Methoden voor de bepaling van afmetingen Prijs EUR 154.56 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25197:2012 en

Pleziervaartuigen – Elektrische/elektronische controlesystemen voor sturing, shift en gashendel Prijs EUR 82.67 excl. BTW

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 13757-1:2012 Ontw. en

Communication system for and remote reading of meters – Part 1: Data exchange Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 55.70 excl. BTW

NEN-EN 50126-4:2012 Ontw. en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – De specificatie en het bewijs van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid – Deel 4: Functionele veiligheid – Elektrische/Elektronische/Programmeerbare elektronische systemen Commentaar voor: 2012-02-28 Prijs EUR 66.30 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60947-5-2:2008/A1:2012 en

Laagspanningsschakelaars – Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen – Naderingsschakelaars Prijs EUR 22.46 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62271-306:2012 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 306: Richtlijn bij IEC 62271-100, IEC 62271-1 en andere 'IEC-normen' gerelateerd aan wisselstroomschakelaars Prijs EUR 292.04 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62647-2:2012 en

Procesmanagement voor luchtvaartelektronica – Systemen voor luchtruim en verdediging die loodvrije soldeer bevatten – Deel 2: Vermindering van het schadelijk effect van tin Prijs EUR 242.62 excl. BTW

   

Elektrische Installaties

 

HD 60364-7-709:2009/A1:2012/C1:2012 en

Elektrische laagspanningsinstallaties – Deel 7-709: Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten – Jachthavens en vergelijkbare terreinen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61131-6:2012 en

Programmeerbare besturingen – Deel 6: Functionele veiligheid Prijs EUR 256.10 excl. BTW

NPR-IEC/PAS 62814:2012 en

Betrouwbaarheid van softwareprodukten met herbruikbare onderdelen – Richtlijn voor functionaliteit en beproevingen Prijs EUR 215.66 excl. BTW

   

Elektrische Produkten

 

NEN-EN 50574:2012/C1:2012 en

Inzamelings-, logistieke en verwerkingseisen voor huishoudelijke toestellen aan het einde van hun levenscyclus, die vluchtige fluorkoolstoffen of vluchtige koolwaterstoffen bevatten Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 55016-1-5:2004/A1:2012 en

Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit – Deel 1-5: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit – Specificaties en validatieprocedures voor CALTS en REFTS van 30 MHz tot 1000 MHz Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 55032:2012/C1:2012 en

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur – Emissie-eisen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 55103-1:2009/A1:2012 en

Elektromagnetische compatibiliteit – Productgroepnorm voor audio-, video- en audio-visuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden – Deel 1: Emissie Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-2-54:2008/A11:2012 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-54: Bijzondere eisen voor oppervlakreinigingstoestellen die werken met vloeistoffen of stoom Prijs EUR 24.96 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62035:2000/A2:2012 en

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) – Veiligheidspecificaties Prijs EUR 35.94 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62075:2012 en

Milieubewust ontwerpen van audio/video-, informatie- en communicatietechnologie apparatuur Prijs EUR 179.72 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62560:2012 en

LED lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een voltage > 50V – Veiligheidsspecificaties Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62732:2012/C1:2012 en

Driecijferige codering voor de aanduiding van de kleurweergave en aanverwante kleurtemperatuur Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300394-1:2012-10 en

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Conformance testing specification – Part 1: Radio Prijs op aanvraag

NEN-EN 301908-2:2012-12 en

IMT cellulaire netwerken – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn – Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE) Prijs op aanvraag

NEN-EN 303213-2:2012-12 en

Geavanceerd begeleiding en controle system voor verplaatsingsen over land (A-SMGCS) – Deel 2: Gemeenschappelijke specificatie voor toepassing onder de enkele Europese luchtruim interoperabiliteitsbepaling EC 552/2004 voor A-SMGCS niveau 2 inclusief externe interfaces Prijs op aanvraag

   

Energiewinning

 

NEN-EN-ISO 10723:2012 en

Aardgas – Beoordeling van de prestaties van "on-line" analysesystemen Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 12922:2012 en

Smeermiddelen, industriële oliën en aanverwante producten (klasse L) – Familie H (Hydraulische systemen) – Specificaties voor hydraulische vloeistoffen van categorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR en HFDU Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 15589-2:2012 en;fr

Aardolie- en aardgasindustrie – Kathodische bescherming van transportleidingsystemen – Deel 2: Offshore pijpleidingen Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN 16294:2012 en

Aardolieproducten en van vetten en oliën afgeleide producten – Bepaling van het fosforgehalte in methylesters van vetzuren (FAME) – Optische emissie spectraalanalyse met inductief gekoppeld plasma (ICP OES) Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62282-5-1:2012 en

Brandstofceltechnologie – Deel 5-1: Draagbare brandstofcelsystemen – Veiligheid Prijs EUR 242.62 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62282-6-100:2010/A1:2012 en

Brandstofceltechnologie – Deel 6-100: Microbrandstofceltoepassingen – Veiligheid Prijs EUR 161.75 excl. BTW

   

Gas & Water

 

NEN-EN-ISO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken uit verknoopt polyethyleen (PE-X) – Schatting van de mate van verknoping door bepaling van het gelgehalte Prijs EUR 39.54 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16478:2012 en

Procedure voor toezicht op de meetnauwkeurigheid van meetapparatuur van aardgas, vanaf ingebruikname, ter ondersteuning van de CO2 -emissiehandel volgens Richtlijn 2003/87/EU Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 16506:2012 Ontw. en

Systemen voor renovatie van buitenriolering – Bekleding met een stijf verankerde kunststof binnenlaag Commentaar voor: 2013-03-15 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-ISO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen – Meerlaagse leidingsystemen voor gasinstallaties buitenshuis – Specificaties voor systemen Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN 253:2003/A1:2005 en

Stadsverwarmingsbuizen – In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NPR 3378-5:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 5: Gasleidingen – Aanleg algemeen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NPR 3378-6:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 6: Bovengrondse gasleidingen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NPR 3378-7:2012 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 7: In de grond gelegde gasleidingen – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Prijs EUR 22.90 excl. BTW

NEN-EN 746-2:2010 nl

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen – Deel 2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen Prijs EUR 143.60 excl. BTW

NTA 8837:2012 en

Gasgroep K van de tweede gasfamilie: gassamenstelling, gasdrukken en condities voor 1) het normale gebruik in gastoestellen; 2) het testen van gastoestellen Prijs EUR 58.10 excl. BTW

   

Gezondheidszorg

 

NEN-EN-ISO/IEEE 11073-10406:2012 en

Medische informatica – Communicatie tussen persoonlijke gezondheidsapparaten – Deel 10406: Apparaat specialisatie – Basis elektrocardiograaf (ECG) (1 tot 3- leidend ECG) Prijs EUR 154.56 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13940:2012 Ontw. en

Medische informatica – Systeem van concepten ter ondersteuning van de continuïteit van zorg Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 66.38 excl. BTW

   

Integraal Bouwen

 

NEN-EN-ISO 12569:2012 en

Thermische isolatie in gebouwen – Bepaling van de specifieke luchtstroom in gebouwen – Tracergasverdunningsmethode Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN 13141-11:2012 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving voor componenten/producten voor ventilatie van woningen en woongebouwen – Deel 11: Overdrukventilatiesystemen Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 13141-6:2012 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen – Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie – Deel 6: Ventilatie-afzuigsystemen gebruikt in een enkele woning Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 13163:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 13164:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13165:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13166:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13167:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13169:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) – Specificatie Prijs EUR 81.00 excl. BTW

NEN-EN 13170:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13171:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NEN-EN 13321-2:2012 en

Open datacommunicatie in gebouw automatisering, regeleenheden en gebouwmanagement – Woning- en gebouwautomatiserinssystemen – Deel 2: KNXnet/IP Communicatie Prijs EUR 127.90 excl. BTW

NEN-EN 13361:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13362:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van kanalen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13491:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13492:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 13493:2012 Ontw. en

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 14063-2:2012 3e Ontw. en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten – Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 14891:2012/C1:2012 en

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels – Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding Prijs op aanvraag

NEN-EN 15382:2012 Ontw. en

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij transportinfrastructuur Commentaar voor: 2013-03-15 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-EN 16069:2012 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyetheenschuim (PEF) – Specificatie Prijs EUR 70.00 excl. BTW

NPR-ISO/TS 19139-2:2012 en

Geographic information – Metadata – XML schema implementation – Part 2: Extensions for imagery and gridded data Prijs EUR 97.05 excl. BTW

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 10373-6:2011/A4:2012 en

Identification cards – Test methods – Part 6: Proximity cards – Amendment 4: Bit rates of fc/8, fc/4 and fc/2 and frame size from 512 to 4096 bytes Prijs EUR 109.63 excl. BTW

NEN-EN 13850:2012 en

Postdiensten – Kwaliteit van diensten – Meting van de overkomstduur van terpostbezorging tot en met aflevering op adres van losse priority post en losse first class post Prijs EUR 103.60 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 14143-4:2012 en

Information technology – Software measurement – Functional size measurement – Part 4: Reference model Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14165-243:2012 en

Information technology – Fibre Channel – Part 243: Fibre channel backbone 3 (FC-BB-3) Prijs EUR 201.29 excl. BTW

NEN-ISO 14306:2012 en

Industrial automation systems and integration – JT file format specification for 3D visualization Prijs EUR 213.87 excl. BTW

NEN-EN 1545-1:2012 Ontw. en

Identificatiekaartsystemen – Aan het aardoppervlak gebonden vervoerssystemen – Deel 1: Elementaire gegevenssoorten, algemene codelijsten en algemene gegevenselementen Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 44.10 excl. BTW

NEN-EN 1545-2:2012 Ontw. en

Identificatiekaartsystemen – Aan het aardoppervlak gebonden vervoerssystemen – Deel 2: Gegevenselementen en codelijsten voor de betaling van transport en reizen Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 33.60 excl. BTW

NEN-ISO 15638-1:2012 en

Intelligent transport systems – Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) – Part 1: Framework and architecture Prijs EUR 188.71 excl. BTW

CWA 16519:2012 en

Design and Construction Code for mechanical equipments of innovative nuclear installations Prijs EUR 44.80 excl. BTW

CWA 16525:2012 en

Multilingual electronic cataloguing and classification in eBusiness – Classification Mapping for open and standardized product classification usage in eBusiness Prijs EUR 66.90 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-1:2012 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 1: Framework Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-2:2012 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 2: Dublin Core elements Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TS 20071-11:2012 en

Information technology – User interface component accessibility – Part 11: Guidance for alternative text for images Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23000-10:2012 en

Information technology – Multimedia application format (MPEG-A) – Part 10: Surveillance application format Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24769-5:2012 en

Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Real time locating systems (RTLS) device conformance test methods – Part 5: Test methods for chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24770:2012 en

Information technology – Real-time locating system (RTLS) device performance test methods – Test methods for air interface communication at 2,4 GHz Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 24824-1:2007/C1:2012 en

Information technology – Generic applications of ASN.1: Fast infoset Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 26551:2012 en

Software and systems engineering – Tools and methods for product line requirements engineering Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27000:2012 en

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary Prijs EUR 104.24 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 27015:2012 en

Information technology – Security techniques – Information security management guidelines for financial services Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-ISO/IEC TR 29106:2007/A1:2012 en

Information technology – Generic cabling – Introduction to the MICE environmental classification Prijs op aanvraag

NEN-ISO/IEC 29173-1:2012 en

Information technology – Mobile item identification and management – Part 1: Mobile RFID interrogator device protocol for ISO/IEC 18000-63 Type C Prijs EUR 131.20 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 29191:2012 en

Information technology – Security techniques – Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication. Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 29481-2:2012 en

Informatiemodellen voor gebouwen – Handmatige informatielelevering – Deel 2: Wisselwerkingsraamwerk Prijs EUR 165.34 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 30102:2012 en

Information technology – Distributed Application Platforms and Services (DAPS) – General technical principles of Service Oriented Architecture Prijs EUR 165.34 excl. BTW

NEN-EN 50173-4:2007/A2:2012 en

Information technology – Generic cabling systems – Part 4: Homes Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 50173-5:2007/A2:2012 en

Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres Prijs EUR 30.00 excl. BTW

NEN-EN 50600-1:2012 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 1: General concepts Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60794-4-20:2012 en

Optical fibre cables – Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines – Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables Prijs EUR 161.75 excl. BTW

NEN-IEC 61156-6:2010/A1:2012 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1000 MHz – Work area wiring – Sectional specification Prijs EUR 12.58 excl. BTW

NEN-IEC 61156-7:2003/A1:2012 en

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 7: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1200 MHz – Sectional specification for digital and analog communication cables Prijs EUR 10.78 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62221:2012 en

Optical fibres – Measurement methods – Microbending sensitivity Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8652:2012 en

Information technology – Programming languages – Ada Prijs EUR 213.87 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8824-1:2010/C1:2012 en

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8824-2:2010/C1:2012 en

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Information object specification Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-1:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-2:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-3:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Encoding Control Notation (ECN) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-4:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER) Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 8825-5:2010/C1:2012 en

Information technology – ASN.1 encoding rules: Mapping W3C XML schema definitions into ASN.1 Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Landbouw & Levensmiddelen

 

NEN-EN 16187:2012 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van fumonisine B1 en fumonisine B2 in bewerkt voedsel met mais voor peuters en jonge kinderen – HPLC methode met immunoaffiniteitskolom zuivering en fluorescentiedetectie na voorkolom derivatisatie Commentaar voor: 2013-05-13 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 16328:2012 en

Meststoffen – Bepaling van 3,4-dimethyl-1H-pyrazool fosfaat (DMPP) – Methode met behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) Prijs EUR 32.50 excl. BTW

   

Machinebouw & Transport

 

NEN-EN-ISO 10628-2:2012 en

Diagrammen voor de chemische en petrochemische industrie – Deel 2: Grafische symbolen Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-EN-ISO 10642:2004/A1:2012 en

Verzonken schroeven met binnenzeskant Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11148-12:2012 en

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 12: Cirkelzagen, decoupeerzagen en reciproceerzagen Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13127:2012/C1:2012 en

Verpakking – Kinderveilige verpakkingen – Mechanische beproevingsmethoden voor hersluitbare kinderveilige verpakkingssystemen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 13480-6:2012 en

Metalen industriële leidingsystemen – Deel 6: Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-ISO 14229-3:2012 en

Wegvoertuigen – Uniforme diagnostische diensten (UDS) – Deel 3: Uniforme diagnostische diensen voor CAN-toepassing (UDSonCAN) Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-EN 14462:2012 Ontw. en

Apparatuur voor oppervlaktebehandeling – Geluidbeproevingscode voor oppervlaktebehandelingsapparatuur inclusief bijkomende apparatuur voor handling – Nauwkeurigheidsgraden 2 en 3 Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 14511-3:2012 Ontw. en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor verwarmen en koelen van een ruimte – Deel 3: Beproevingsmethoden Commentaar voor: 2013-04-06 Prijs EUR 38.70 excl. BTW

NPR-ISO/TR 14933:2012 en

Wegvoertuigen – Beproevingsprocedures voor de beoordeling van de interacties van een verplaatste inzittende met werkende zij-airbags Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15147:2012 en

Lichte transportbanden – Toleranties op de breedten en de lengten van gesneden lichte transportbanden Prijs EUR 39.54 excl. BTW

NEN-EN 15429-2:2012 en

Veegmachines – Deel 2: Prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 15467:2012 2e Ontw. en

Machines voor voedselbereiding – Schoonmaak- en fileermachines van vis – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 15628:2012 Ontw. en

Onderhoud – Kwalificatie van onderhoudspersoneel Commentaar voor: 2013-04-13 Prijs EUR 27.50 excl. BTW

NEN-EN 15734-2:2010/C1:2012 en

Railtoepassingen – Remsystemen van hogesnelheidstreinen – Deel 2: Beproevingsmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-CEN-ISO/TR 16491:2012 en

Richtlijnen voor de evaluatie van de meetonnauwkeurigheden in de koel- en verwarmingscapaciteitsbeproeving van airconditioners en warrmtepompen Prijs EUR 109.63 excl. BTW

NEN-EN 16494:2012 Ontw. en

Railtoepassingen – Eisen voor langs het spoor geïnstalleerde ERTMS borden Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 16509:2012 Ontw. en

Verplaatsbare gasflessen – Niet-hervulbare, kleine verplaatsbare, stalen gasflessen met een capaciteit tot en met 120ml, bevattende gecomprimeerde of vloeibare gassen (compacte gasflessen) – Ontwerp, constructie, vullen en beproeven Commentaar voor: 2013-03-29 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NPR-ISO/IEC PAS 16898:2012 en

Elektrische wegvoertuigen – Afmetingen en aanduiding van oplaadbare lithium-ion cellen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18542-1:2012 en

Wegvoertuigen – Gestandaardiseerde terminologie voor reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) – Deel 1: Algemene informatie en definitie van gebruik Prijs EUR 104.24 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22435:2007/A1:2012 en

Gasflessen – Afsluiters voor gasflessen met geïntegreerde drukregelaar – Specificatie en typekeuring Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-ISO 24631-7:2012 en

Identificatie van dieren met behulp van radiofrequenties – Deel 7: Synchronisatie van ISO 11785 identificatiesystemen Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-EN-ISO 284:2012 en

Transportbanden – Elektrische geleidendheid – Specificatie en beproevingsmethode Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN 474-1:2007+A1:2009 nl

Grondverzetmachines – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 101.30 excl. BTW

NEN-ISO 6162-1:2012 en

Hydrauliek – Flensverbindingen met gedeelde of eendelige flensklemmen en metrische of inch-schroeven – Deel 1: Flensverbindingen, poorten en montageoppervlakken voor gebruik bij drukken van 3,5 MPa (35 bar) tot 35 MPa (350 bar), DN 13 tot en met DN 127 Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-ISO 6162-2:2012 en

Hydrauliek – Flensverbindingen met gedeelde of eendelige flensklemmen en metrische of inch-schroefbouten – Deel 2: Flensverbindingen, poorten en montageoppervlakken voor gebruik bij een druk van 42 MPa (420 bar), DN 13 tot DN 76 Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN-ISO 6346:1996/A3:2012 en

Containers – Codering, identificatie en merken Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-EN 709:1997+A4:2009/C1:2012 en

Land- en bosbouwmachines – Eenassige trekkers met direct aangedreven cultivatoren, schoffelmachines en aangedreven schoffelmachines – Veiligheid Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-ISO Guide 78:2012 en

Veiligheid van machines – Regels voor het opstellen en presentatie van veiligheidsnormen Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN 840-1:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 1: Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 l voor hefinrichtingen met kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-2:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 2: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- en/of kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-3:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 3: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met bolle deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-4:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 4: Containers met vier wielen en een inhoud tot 1700 l met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- of BG- en/of brede kamleging – Afmetingen en ontwerp Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 840-5:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 5: Prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 57.80 excl. BTW

NEN-EN 840-6:2012 en

Verrijdbare afvalcontainers – Deel 6: Veiligheids- en gezondheidseisen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

   

Materiaaltechnologie

 

NEN-EN 10223-1:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 1: Met zink of zinklegering bekleed prikkeldraad van staal Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-2:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 2: Gaas met zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als afscheiding en voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-4:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 4: Gelast gaas van staaldraad voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-5:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 5: Geweven en geknoopt gaas van staaldraad voor omheiningen Prijs EUR 46.50 excl. BTW

NEN-EN 10223-6:2012 en

Staaldraad en draadproducten voor omheiningen – Deel 6: Gevlochten gaas van staaldraad met vierkante mazen Prijs EUR 32.50 excl. BTW

NEN-EN 10228-1:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 1: Magnetisch onderzoek Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-2:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 2: Penetrantonderzoek Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-3:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 3: Ultrasoon onderzoek van smeedstukken van ferritisch en martensitisch staal Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN 10228-4:2012 Ontw. en

Niet-destructief onderzoek van smeedstukken van staal – Deel 4: Ultrasoon onderzoek van smeedstukken van austenitisch en austenitisch-ferritisch corrosievast staal Commentaar voor: 2013-03-22 Prijs EUR 22.20 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1183-1:2012 en

Kunststoffen – Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen – Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en titratiemethode Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-ISO 12243:2003/A1:2012 en

Medische handschoenen gemaakt van natuurrubberlatex – Bepaling van water-extraheerbaar eiwit bij gebruik van de gewijzigde Lowry methode Prijs EUR 14.38 excl. BTW

NEN-ISO 12926:2012 en

Aluminiumfluoride voor industrieel gebruik – Bepaling van sporenelementen – Golflengte dispersieve Röntgen fluorescentie spectroscopie met gebruik van geperste poeder tabletten Prijs EUR 59.31 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14855-1:2012 en

Bepaling van de hoogste aërobisch-biologische afbreekbaarheid van kunststofmaterialen onder gecontroleerde composteringsomstandigheden – Methode door analyse van de afgegeven koolstofdioxide – Deel 1: Algemene methode Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15091:2012 en

Verven en vernissen – Bepaling van de elektrische geleidbaarheid en de specifieke elektrische weerstand Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-2:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 2: Monsterneming Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-3:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 3: Karakterisering in ontvangen toestand Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-4:2012 en

Ongevormde vuurvaste producten – Deel 4: Bepaling van de consistentie van beton Prijs EUR 52.12 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-5:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 5: Vervaardigingen en behandeling van proefstukken Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-6:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 6: Bepaling van de fysische eigenschappen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-7:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen – Deel 7: Beproevingen op vervaardigde vormen Prijs EUR 97.05 excl. BTW

NEN-EN-ISO 1927-8:2012 en

Ongevormde vuurvaste materialen;Deel 8: Bepaling van de aanvullende eigenschappen Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-ISO 23788:2012 en

Metallische materialen – Controle van de uitlijning van beproevingsmachines voor vermoeiing Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 3059:2012 en

Niet-destructief onderzoek – Penetrantonderzoek en magnetisch onderzoek – Zichtomstandigheden Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-ISO 4650:2012 en

Rubber – Identificatie – Infrarood spectrometrische methode Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-EN-ISO 5659-2:2012 en

Kunststoffen – Rookontwikkeling – Deel 2: Bepaling van de optische dichtheid in een eenkamerbeproeving Prijs EUR 131.20 excl. BTW

UIT 66-3:2012 en

Verven en vernissen – Vol. 3: Voorbehandeling en bescherming van stalen ondergrond Prijs EUR 146.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7792-1:2012 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van thermoplastische polyester (TP) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7792-2:2012 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van thermoplastische polyester (TP) – Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling van de eigenschappen Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN-ISO 9513:2012 en

Metalen – IJking van extensometersystemen gebruikt voor éénassige beproeving Prijs EUR 131.20 excl. BTW

   

Medische Technologie

 

NEN-EN-ISO 11979-3:2012 en

Oogheelkundige implantaten – Intra-oculaire lenzen – Deel 3: Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden Prijs EUR 115.02 excl. BTW

NEN-EN-ISO 13485:2012/C11:2012 en

Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsmanagementsystemen – Bijzondere eisen voor reguleringsdoeleinden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-ISO 14630:2012 en

Niet-actieve chirurgische implantaten – Algemene eisen Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16256:2012 en

Klinisch laboratorium beproeving en in vitro diagnostische beproevingssystemen – Referentiemethode voor het beproeven van de in-vitro-activiteit van antimicrobiële stoffen tegen gist van schimmels die betrokken zijn bij besmettelijke ziekten Prijs EUR 82.67 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18369-2:2012 en

Oogheelkundige optica – Contactlenzen – Deel 2: Toleranties Prijs EUR 44.93 excl. BTW

NEN-EN-ISO 22665:2012 en

Oogheelkundige optica en instrumenten – Instrumenten voor het meten van de axiale afstanden in het oog Prijs EUR 52.12 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25539-2:2012 en

Cardiovasculaire implantaten – Endovasculaire hulpmiddelen – Deel 2: Vasculaire stents Prijs EUR 176.13 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61094-8:2012 en

Meetmicrofoons – Deel 8: Methoden voor het bepalen van gevoeligheid in het vrije veld van werkende standaard microfoons door vergelijking Prijs EUR 161.75 excl. BTW

NPR-IEC/TR 80001-2-4:2012 en

Toepassing van risicomanagement voor IT-netwerken en medische hulpmiddelen – Deel 2-4: Toepassingsrichtlijn – Algemene uitvoeringsrichtlijn voor organizaties in de gezondheidszorg Prijs EUR 125.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 80601-2-13:2012 en

Medische elektrische toestellen – Deel 2-13: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële eigenschappen van een anesthesiesysteem Prijs EUR 176.13 excl. BTW

   

Milieu

 

NEN-ISO 10704:2012 en

Water – Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in niet-zout water – Dunne-laag afzettingsmethode Prijs EUR 71.89 excl. BTW

NEN-EN-ISO 11269-1:2012 en

Bodemkwaliteit – Bepaling van de invloed van verontreinigingen op de bodemflora – Deel 1: Methode voor de bepaling van de remming van de wortelgroei Prijs EUR 77.28 excl. BTW

NEN-ISO 11704:2012 en

Water- Meting van totale alfa- en totale beta-activiteit in niet-zout water – Methode met vloeistofscintillatietelling in lijn met alle normen die uit ISO/TC 147 komen Prijs EUR 66.50 excl. BTW

NEN-ISO 11929:2012 en

Bepaling van de karakteristieke limieten (beslissingsgrens, detectielimiet en betrouwbaarheidsinterval) voor meting van ioniserende straling – Grondbeginselen en toepassing Prijs EUR 145.57 excl. BTW

NEN-ISO 12794:2012 en

Kernenergie – Stralingsbescherming – Individuele thermoluminescentie dosismeters voor bloedvaten en ogen Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN-ISO 4037-3:2012 en

X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence Prijs EUR 138.38 excl. BTW

NEN-ISO 4037-4:2012 en

Röntgen- en gammareferentiestraling voor kalibratie van dosismeters en dosistempometers en voor bepaling van hun respons als een functie van foto-energie – Deel 4: Kalibratie van omgevings- en persoonsdosismeters in röntgenreferentiestralingsvelden met lage energie Prijs EUR 88.06 excl. BTW

NEN 7777:2011/C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7777+C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 53.20 excl. BTW

NEN 7777+C1:2012 en

Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 79.80 excl. BTW

NTA 9065:2012 nl

Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen geur Prijs EUR 53.20 excl. BTW

NEN-ISO 9698:2010 en

Water – Bepaling van de werking van de tritiumconcentratie – Vloeibare scintillatie telmethode Prijs EUR 104.24 excl. BTW