Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 36303Vergunningen

Afstand opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L1b-diep door Wintershall Noordzee B.V., GDF SUEZ E&P Nederland B.V. en Rosewood Exploration Limited, Ministerie van Economische Zaken

Bekendmaking

Wintershall Noordzee B.V., GDF SUEZ E&P Nederland B.V. en Rosewood Exploration Limited hebben bij schrijven van 18 november 2013, ontvangen op 20 november 2013, verklaard afstand te doen van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken op 29 december 2009 verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L1b-diep, met kenmerk: ET/EM/9222248, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (thans: Minister van Economische Zaken) van 18 november 2010, kenmerk: ETM/EM/ 10171242).

Op grond van artikel 21, vierde lid, van de Mijnbouwwet is genoemde vergunning met ingang van 21 november 2013 vervallen.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt