Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 35859Benoemingen en ontslagen

Besluit van 11 december 2013, nr. 2013002556 houdende herbenoeming van een lid van de Politieonderwijsraad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 5 december 2013, kenmerk 455807, Directoraat-generaal Politie/HRM&O;

Gelet op artikel op artikel 19, vierde lid, van de Wet op het LSOP en het Politieonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012, Han Harman Busker, geboren 18 augustus 1960, te Enschede, te herbenoemen als lid van de Politieonderwijsraad.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.