Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2013, 34996Overig

Logo Amsterdam-West
Besluit aanwijzing toezichthouders stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost, Noord, Zuid, Centrum en Oost, Amsterdam-West

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West heeft op 26 november 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op grond van paragraaf 5.2 t/m 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10 derde lid en 5.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 92 en 93 Woningwet en artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordening (besluitnummer 2013/13619).

De aangewezen personen krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Gebruiksverordening 1993, de Huisvestingswet en het Bouwbesluit 2012 binnen de grenzen van stadsdeel West, gemeente Amsterdam.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Het aanwijzingsbesluit is van 26 november 2013 t/m 7 januari 2014 in te zien bij de publieksbalie van het stadsdeelkantoor West aan het Bos en Lommerplein 250 in Amsterdam.