Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2013, 34462Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarderadeel
Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythústerwei te Stiens onherroepelijk, Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythústerwei te Stiens” onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is op 13 december 2012 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan was beroep ingesteld. Het beroep is ongegrond verklaard bij uitspraak d.d. 20 november 2013.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 december 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster VROM

Stiens, 9 december 2013

J.R.A. Boertjens, burgemeester

H. Siegersma, secretaris