Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2013, 33153Overig

Logo Amsterdam - Zuidoost
Besluit aanwijzing toezichthouders voor stedelijk afgesproken handhavingacties (flex), Amsterdam – Zuidoost

Op 19 november 2013 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam het volgende besluit genomen: Besluit aanwijzing toezichthouders voor stedelijk afgesproken handhavingacties (flex).

Hiermee zijn bestuurlijk toezichthouders van andere stadsdelen of van (diensten van) de centrale stad bevoegd om op te treden als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht op het grondgebied van stadsdeel Zuidoost. Deze bevoegdheid geldt voor zover het betreft hun specialisme, dat wil zeggen de wet- en regelgeving waarvoor zij de zorg tot naleving hebben en waartoe zij in hun eigen stadsdeel al bevoegd zijn. Voorts bevat het besluit de aanwijzing van buitendienstinspecteurs werkzaam bij de dienst Wonen, Zorg en Samenleven als toezichthouder voor toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Huisvestingswet gestelde, voor het grondgebied van stadsdeel Zuidoost.

De aanwijzingen zijn beperkt tot de stedelijk afgesproken handhavingacties waarvoor stadsdelen en diensten flexibel inzetten op de gestelde prioriteiten.

Voor zover dit besluit tevens aanwijzingen omvat tot toezichthoudend ambtenaar in de zin van artikel 75 van de Huisvestingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, wordt bij deze hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant.

Het besluit ligt tot 20 december 2013 ter inzage in het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, en een bekendmaking hiervan staat tevens op www.zuidoost.amsterdam.nl onder ‘Actualiteiten’ – ‘Bekendmakingen’.