Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2013, 32970Overig

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Besluit aanwijzing toezichthouders van de stadsdelen Zuidoost, Noord, West, Zuid, Centrum en Oost op grond van artikel 75 Huisvestingswet, Amsterdam - Nieuw-West

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West heeft op 19 november 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders van de stadsdelen Zuidoost, Noord, West, Zuid, Centrum en Oost, op grond van het bepaalde van artikel 75 huisvestingswet, de Verordening op de Stadsdelen en het bepaalde in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (besluitnummer 2013/INT/….).

De aangewezen personen krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend, zoals bedoeld in artikel 75 van de Huisvestingswet en het bepaalde in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen de grenzen van stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie.

Het aanwijzingsbesluit is in te zien van 25 november 2013 t/m 11 december 2013 bij de balie van het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Pieter Calandlaan 1, Amsterdam, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.