Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2013, 32627Vergunningen

Mededeling toestemming overdracht van vergunning niet-landelijke commerciële omroep Wild FM B.V. aan Wild FM Hitradio B.V., door Agentschap Telecom

Datum: 5 november 2013

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Bij besluit van 24 oktober 2013 heb ik Wild FM B.V. toestemming verleend voor de overdracht van de vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve niet-landelijke commerciële radio-omroep kavel B02 en voor digitale radio-omroep in allotment 8A aan Wild FM Hitradio B.V. Het besluit is verzonden op 25 oktober 2013. De toestemming is verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de hoofdafdeling Spectrummanagement, afdeling Media van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Bezwaar

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (25 oktober 2013), een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het bezwaar te bevatten.

De Minister van Economische Zaken, namens deze, M.E. de Groot Hoofd Media Agentschap Telecom