Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 31436Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Ontwerpbestemmingsplan Valthermond, Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Valthermond vanaf donderdag 14 november 2013 gedurende 6 werkweken voor eenieder ter inzage ligt.

Het plan is een voortzetting van het het in 2011 ter inzage gelegde voor-ontwerpplan en betreft een actualisering van de huidige plannen voor het dorp.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.08BP0006-OW01

Hiernaast ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende genoemde periode ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Ook kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingsuren worden ingezien. Daarvoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden met het Klantcontactcentrum of per e-mail kccomgeving@borger-odoorn.nl

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk c.q. mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO.

Exloo, 13 november 2013