Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2013, 31316Centraal Stembureau

Openbare kennisgeving inzake het schrappen van de registratie van een politieke groepering op grond van artikel G2, lid 7 onder d van de kieswet

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant heeft bij besluit van 4 november 2013 de navolgende registratie geschrapt op grond van het feit dat de desbetreffende politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van provinciale staten geen kandidatenlijst als bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H3 van de kieswet heeft ingeleverd:

Nr

Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

1.

Brabantse Partij.

G.B.A. Hut

Irislaan 30

5595 EH Leende

J.G.M. van Bussel

Walweinlaan 136

5665 CL Geldrop

2.

Tilburgse Volkspartij (TVP)

L.T.M. Dielissen

Molenstraat 57

5056 JB Berkel-Enschot

C. Sweegers

Oisterwijksebaan 8

5018 TG Tilburg

4.

Nieuwe Democraten

C.A.J.M. van Nijnatten

Beetslaan 91

4707 JP Roosendaal

W.C.J. Schijvenaars – Hazen

Meeuwberg 70

4708 NH Roosendaal

De plv-voorzitter van het Centraal Stembureau, J. Poelstra.