Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2013, 31001Benoemingen en ontslagen

Besluit van 30 oktober 2013 tot herbenoeming van de leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog,

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2013 voor een periode van drie jaren tot 23 december 2016 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

De heer mr. W.J.M. Davids, tevens voorzitter,

Mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, tevens plaatsvervangend voorzitter,

De heer prof. dr. J.Th.M. Bank,

De heer mr. R. Herrmann,

De heer mr. P.J.N. van Os,

De heer dr. E.J. van Straaten,

Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.