Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2013, 29974Overig

Kennisgeving Samenwerkingsprotocol tussen ACM en Stichting Infofilter, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 13.0598.55

Samenwerkingsprotocol tussen ACM en Stichting Infofilter

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 30 juli 2013 een samenwerkingsprotocol gesloten met de Stichting Infofilter. Dit samenwerkingsprotocol helpt ACM de wettelijke regels rond telemarketing te handhaven. Het is verboden om consumenten telefonisch te benaderen die staan ingeschreven in het Bel-me-niet Register. Stichting Infofilter is per 1 oktober 2012 door het ministerie van Economische Zaken opnieuw aangewezen als de beheerder van het wettelijk Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). In het samenwerkingsprotocol is onder andere de procedure geregeld rond informatievragen van ACM aan de directeur van het Bel-me-niet Register. Daarnaast zijn duidelijke afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de beheerder en ACM bij informatievoorziening aan consumenten en bedrijven over het register en over de telemarketingregelgeving. Het samenwerkingsprotocol tussen het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en Stichting Infofilter, zoals gesloten op 30 september 2009, komt bij de inwerkingtreding van dit samenwerkingsprotocol te vervallen.

De volledige tekst van het besluit (zaaknummer 13.0598.55) is gepubliceerd op de website van ACM, www.acm.nl.