Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2013, 28385Vergunningen

Intrekking vergunning frequentieruimte commerciële omroep middengolf (BIG L Ltd), Agentschap Telecom

30 september 2013

Nr. AT-EZ/6824359/OMR

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Op 10 oktober 2006 heeft BIG L Ltd (hierna: BIG L) een vergunning verworven voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van commerciële omroep middengolf, kavel C03. Bij besluit van 22 juli 2011 is aan BIG L een vergunning verleend voor digitale radioomroep voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 182,880 MHz – 184,416 MHz (allotment 6B). Vanwege het vigerende Nationaal Frequentieplan is de vergunning voor digitale radioomroep gekoppeld met de verworven vergunning van 10 oktober 2006.

Tot 26 september 2.013 had BIG L niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen ten aanzien van de toezichtkosten over het jaar 2011, de toezichtkosten over het jaar 2012, de kosten voor de wijziging van de opstelplaats, alsmede de administratieve kosten voor het niet tijdig betalen van de facturen over de jaren 2011 en 2012 en de wijziging van de opstelplaats. Daarmee heeft BIG L artikel 16.1 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 5 Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet juncto artikel 2, eerste lid, Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2011 (hierna: Regeling vergoedingen 2011) juncto Bijlage I onder F Regeling vergoedingen 2011 juncto Bijlage II Regeling vergoedingen 2011 overtreden. Daarnaast heeft BIG L daarmee artikel 16.1 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 5 Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet juncto artikel 5, tweede lid, Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2012 (hierna: Regeling vergoedingen 2012) juncto Bijlage I onder F Regeling vergoedingen 2012 juncto Bijlage II Regeling vergoedingen 2012 overtreden.

Gelet op het voorgaande heb ik de vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van commerciële omroep middengolf, kavel C03, van BIG L, op grond van artikel 3.19, tweede lid, onder b, van de Telecommunicatiewet, per 30 september 2013 ingetrokken. De radiouitzendingen dienen per 30 september 2013 te zijn beëindigd.

Op grond van het vigerende Nationaal Frequentieplan1 trek ik eveneens de vergunning van BIG L voor digitale radioomroep, voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 182,880 MHz – 184,416 MHz (allotment 6B), op grond van artikel 3.19, tweede lid onder a, b, c en e, van de Telecommunicatiewet in.

Groningen, 30 september 2013

R.L.N.H.M. Lambregts Hoofd Toezichtbeleid & Sancties Agentschap Telecom

Bezwaarclausule

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (27 september 2013), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het bezwaar te bevatten.


X Noot
1

HOL006