Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenStaatscourant 2013, 27673Overig

Beslissing op bezwaar Omega-3 vetzuren, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 8 augustus 2013 de volgende beslissing op bezwaar genomen:

Beslissing op bezwaar ten aanzien van het bezwaar van Pronova Biopharma Norge AS tegen het besluit van het College van 13 augustus 2013 tot verlening van de handelsvergunningen voor Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Sandoz 1.000 mg, zachte capsules 460 mg / 380 mg (RVG 109408/10/11/12). Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 21420, van 23 oktober 2012.

Het College verklaart het bezwaarschrift ongegrond. De hierboven vermelde handelsvergunningen blijven in stand.

Een afschrift van bovenvermeld besluit is op verzoek verkrijgbaar bij:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Afdeling Beleid, Bestuurlijke en Regulatoire Zaken

Postbus 8275

3503 RG Utrecht

Daarnaast is het besluit op de website van het College terug te vinden: www.cbg-meb.nl