Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 26496Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Bestemmingsplannen, onherroepelijk (Buitens van Van Iperen, Leerdam Centrum en Kerkstraat Kedichem), Leerdam

Bestemmingsplan "Buitens van Van Iperen, gemeente Leerdam ( NL.IMRO.0545.BPBUITENSVANVANIPEREN-VS01)

Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2013 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Buitens van Van Iperen, gemeente Leerdam" is onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 85 woningen, waaronder 12 appartementen, inclusief wegen, groen en ander toe-, aan en bijbehoren mogelijk op de locatie voormalig terrein van het transportbedrijf Hartog en Bikker in Leerdam.

Dit gebied is gelegen in het westelijk deel van de kern Leerdam dat zich bevindt tussen de volgende grenzen:

  • aan de noordzijde sluit het agrarisch gebied met een agrarische bestemming zonder bebouwing aan op het plangebied. Verder noordelijk, langs het Laantje van Van Iperen, ligt de rand van de woonbebouwing van Leerdam;

  • aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door een groenbestemming welke aansluit op de Lingedijk;

  • aan de westzijde sluit het plangebied aan op de begraafplaats;

  • aan de oostzijde grenst het plangebied met de het westelijke deel van de bebouwde kom van Leerdam.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

De wijzigingen zijn ondergeschikt van aard. Deze bestaan hoofdzakelijk uit een betere onderbouwing in de toelichting en het wijzigen van één meter woonbestemming.

Bestemmingsplan "Leerdam Centrum (NL.IMRO.0545.BPCENTRUMLEERDAM-VS01)

Het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Leerdam Centrum" is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan regelt een nieuwe planologische regeling voor het centrumgebied van Leerdam.

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Recht van Ter Leede, Parallelweg, Spoorstraat, Oranje Nassaulaan en de Zuidwal.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Bestemmingsplan “Kerkstraat / Lingedijk Kedichem” (NL.IMRO.0545.BPKerkstrLingedijk-VS01)

Het besluit van de gemeenteraad van 8 juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Kerkstraat/Lingedijk Kedichem" is onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is bedoeld voor het bouwen van twee woningen op het perceel Kerkstraat 1-3 te Kedichem. Een ter plekke aanwezige loods wordt gesloopt.

Ter inzage

De bestemmingsplannen liggen met liggen met ingang van 26 september 2013 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage op het stadskantoor van Leerdam:

Bezoekadres:

Dokter Reilinghplein 1,

4141 DA Leerdam

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

De bestemmingsplannen, inclusief de bijbehorende stukken, zijn tevens beschikbaar via de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Leerdam, 25 september 2013