Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 2533

Gepubliceerd op 5 februari 2013 09:00Mededeling inzake instemming besluit KNMG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling instemming besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), houdende wijziging van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van 15 december 2011.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij, op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 21 januari 2013, heeft ingestemd, met het besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), houdende wijziging van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van 15 december 2011.

Het betreffende besluit wordt openbaar gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Postbus 20065 3502 LB Utrecht).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl