Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 2533Overig

Mededeling inzake instemming besluit KNMG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling instemming besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), houdende wijziging van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van 15 december 2011.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij, op grond van artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op 21 januari 2013, heeft ingestemd, met het besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), houdende wijziging van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van 15 december 2011.

Het betreffende besluit wordt openbaar gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Postbus 20065 3502 LB Utrecht).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers