Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 2416Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen’, Zederik

Het college van Zederik maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen’ vanaf vrijdag 1 februari 2013 zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Zederik. Ook kunt u de documenten vinden op ruimtelijkeplannen.nl of op de website van de gemeente, www.zederik.nl/bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan omvat de zeven kernen van Zederik. Het betreft een conserverend plan, die de geldende bestemmingsplannen ‘Kernen’, ‘Kernen 1e herziening’ en de postzegelplannen in het gebied vervangt.

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van de gemeente Zederik, postbus 1, 4230 BA Meerkerk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Strategie, tel. (0183) 35 65 00.