Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 23558

Gepubliceerd op 22 augustus 2013 09:00Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001334 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, nr. 2013-354733, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, directie Weerbaarheidsverhoging;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De heer H.J.J. Lenferink, burgemeester Leiden, wordt benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 28 juni 2013

Willem Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl