Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 235

Gepubliceerd op 3 januari 2013 09:00Betonningswijzigingen, Nieuwe vaargeul, Westerschelde – Schaar van Valkenisse / Overloop Valkenisse

Bass nr. 122 - 2012

Bekendmaking aan de Scheepvaart Scheldegebied

Vaarweg: Westerschelde – Schaar van Valkenisse / Overloop Valkenisse

Omschrijving: Nieuwe vaargeul

Ref.:Bass 088-2011,

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat het Schaar van Valkenisse / Schaar van Waarde in de eerste helft van januari 2013 betond gaat worden en derhalve een vaargeul wordt in de zin van artikel 2, lid2, onderdeel d van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en de naam “Schaar van Valkenisse” gaat dragen.

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat doordat de Schaar van Valkenisse de status van vaargeul krijgt deze een nevenvaargeul is conform artikel 3 van de Gezamenlijke Bekendmaking 08-2011 d.d. 25 oktober 2011.

Tevens wordt het “Fietspad Valkenisse” hernoemd in “Fietspad Moer”.

Hiertoe vinden de volgende betonningswijzigingen plaats:

Schaar van Valkenisse

Uitleggen rode boeien en tonnen Schaar van Valkenisse:

Ton SvV 2 in positie:

51° 24’,775 N 004° 03’,134 E

Ton SvV 4 in positie:

51° 24’,298 N 004° 03’,868 E

Ton SvV 6 in positie:

51° 23’,860 N 004° 04’,540 E

Ton SvV 8 in positie:

51° 23’,420 N 004° 05’,216 E

Ton SvV 10 in positie:

51° 23’,079 N 004° 05’,597 E

Ton SvV 12 in positie:

51° 22’,754 N 004° 05’,959 E

Boei SvV 14 (LFlR. 8s) in positie:

51° 22’,591 N 004° 06’,360 E

Boei SvV 16 (QR) in positie:

51° 22’,518 N 004° 06’,776 E

Uitleggen groene boeien en tonnen Schaar van Valkenisse:

Ton SvV 1 in positie:

51° 24’,589 N 004° 02’,885 E

Ton SvV 3 in positie:

51° 24’,163 N 004° 03’,613 E

Ton SvV 5 in positie:

51° 23’,739 N 004° 04’,332 E

Ton SvV 7 in positie:

51° 23’,329 N 004° 05’,029 E

Ton SvV 9 in positie:

51° 22’,996 N 004° 05’,401 E

Ton SvV 11 in positie:

51° 22’,666 N 004° 05’,777 E

Boei SvV 13 (LFlG. 8s) in positie:

51° 22’,480 N 004° 06’,239 E

Uitleggen zuid-cardinale boei:

FM-SvV (VQ(6) + LFl 10s) in positie:

51° 22’,439 N 004° 07’,205 E

Uitleggen oost-cardinale boei:

SvV 15 (VQ(3) 5s.) in positie:

51° 22’,379 N 004° 06’,642 E

Opnemen:

Sper I Shallows

Sper II Shallows

Sper A Shallows

Sper B Shallows

Sper C Shallows

Sper D Shallows

Fietspad Moer

Uitleggen:

FM 2 in positie:

51° 22’,523 N 004° 07’,720 E

FM 4 in positie:

51° 22’,820 N 004° 08’,560 E

FM 6 in positie:

51° 23’,007 N 004° 09’,090 E

FM 8 in positie:

51° 23’,296 N 004° 09’,685 E

Zuid cardinale ton

 

Atlantide in positie:

51° 22’,628 N 004° 08’,023 E

Opnemen:

Alle FV betonning

Verleggen:

Ton 58 naar positie:

51° 22’,311 N 004° 06’,653 E

Boei 60 (IsoR. 4s) naar positie:

51° 22’,378 N 004° 07’,521 E

Ton 62 naar positie:

51° 22’,491 N 004° 08’,044 E

Ton 64A naar positie:

51° 22’,921 N 004° 09’,170 E

Overige betonningsaanpassingen:

Opnemen:

Ma 7

Een kaart van dit gebied kan worden geraadpleegd op www.vts-scheldt.net als bijlage bij deze Bass.

Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Vlissingen, 21 december 2012

De Rijkshavenmeester Westerschelde, namens deze, De Hoofdverkeersleider GNA A.N.G.M. van Nassau

De Administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, namens deze, De Nautisch Dienstchef GNA B. Vanmeensel


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl