Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 22470Overig

Aanvraag Wabo van Bek & Verburg B.V. voor inrichting aan Montrealweg 140, Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen

Gecoördineerde Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet
Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 20 februari 2013 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Bek & Verburg B.V. voor de inrichting aan de Montrealweg 140, 3197 KH Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, opbulken, sorteren/scheiden, tijdelijk opslaan en afvoeren van vaste en verpakte vloeibare (gevaarlijke) (scheeps)afvalstoffen en sanitair afvalwater; het schoonmaken en ruimen van schepen en duwbakken alsmede het opslaan, bewerken en overslaan van schade- en restpartijen en in beslag genomen partijen.

De aanvraag betreft het onderdeel milieu, revisie van de gehele inrichting.

De minister van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 8 april 2013 een aanvraag ingevolge de Waterwet (Wtw) ontvangen van bovengenoemde aanvrager, voor het brengen van afvalwater, afkomstig van eerder genoemde locatie, in de Botlekhaven.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en de overige van belang zijnde stukken van 8 augustus 2013 tot en met 18 september 2013 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5<sup>e</sup> etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Gebouw De Maas, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk Noord 26 te Abbenbroek (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 uur en ‘s middags na telefonische afspraak);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.30 uur);

  • de gemeente Spijkenisse, afdeling Vergunningen, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse;

  • de gemeente Vlaardingen, gemeentelijk contactcentrum, Westhavenkade 85 te Vlaardingen;

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking schriftelijk kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer B.A.M. van 't Hullenaar van de DCMR (Wabo), telefoon: 010 – 246 80 19 en de heer

J. Brokke en/of mevrouw A.C.F. Fullinck van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 53 73 57 22 /

06 27 85 64 44.

Zaaknummer: 98415965, DMS-nummer: 21612668.