Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2013 gepubliceerd door Woudenberg. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2013-21242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijzigingsplan Zeisterweg 53 vastgesteld, Woudenberg
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-21242
Jaargang 2013
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Postcode, Huisnummer 3931
Publicatiedatum 2013-07-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21242
Publicerende organisatie Woudenberg
Rubriek Ruimtelijke plannen
Subrubriek wijzigings- of uitwerkingsplan
Taal nl
Titel Wijzigingsplan Zeisterweg 53 vastgesteld, Woudenberg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken