Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2013, 19855Ruimtelijke plannen

Logo Bloemendaal
Rectificatie, Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee 2013’, Bloemendaal

Termijn ter inzagelegging bestemmingsplan gemeente Bloemendaal:

In de publicatie van de Staatscourant nr. 19855 van 11 juli 2013 stond als inzagetermijn voor dit bestemmingsplan vrijdag 12 juli t/m donderdag 22 augustus 2013. Vanwege technische problemen zijn de plannen niet op tijd gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl . De inzagetermijn is daarom gewijzigd in zaterdag 13 juli t/m vrijdag 23 augustus 2013. Ook de bezwaar- en beroepstermijn is daarmee verlengd tot 23 augustus 2013.

Beroep instellen bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee 2013’

In de publicatie van de Staatscourant nr. 19855 van 11 juli 2013 wordt bij het bestemmingsplan ‘Bloemendaal aan Zee 2013’ onder het kopje ‘Beroep instellen’ foutief verwezen naar het bestemmingplan ‘Landelijk Gebied 2013’ Dit moet ‘Bloemendaal aan Zee 2013’ zijn.