Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2013 gepubliceerd door Rozendaal. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2013-1916".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vastgesteld Bestemmingsplan De Del en Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Rozendaal
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-1916
Jaargang 2013
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Postcode, Huisnummer 6891AP10
Postcode, Huisnummer 6891AP6
Publicatiedatum 2013-01-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1916
Publicerende organisatie Rozendaal
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0879.BPrandwegzundert-VS01
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Vastgesteld Bestemmingsplan De Del en Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Rozendaal
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken